Rekonstrukce ve Frýdlantu nad Ostravicí zlepší parametry stanice

14.03.2013

Frýdlant nad Ostravicí, 13. března 2013 – Ještě v letošním roce začnou cestující v železniční stanici Frýdlant nad Ostravicí využívat zvýšená nástupiště, na která se dostanou novým podchodem. Půjde o jeden z konkrétních výsledků rekonstrukce, jejíž slavnostní zahájení se právě dnes koná ve Frýdlantu.

 

 

Vlaky ve směru z Ostravy mohou dnes vjíždět do stanice Frýdlant nad Ostravicí maximálně čtyřicetikilometrovou rychlostí. Je to způsobeno konstrukcí výhybek z roku 1979, které jsou uloženy na dřevěných pražcích a po letech provozu vykazují značné opotřebení. Obdobná situace panuje i na opačném konci této významné stanice na frekventované trati Ostrava – Valašské Meziříčí.

Dalším omezujícím prvkem je napojení odbočné trati Frýdlant – Ostravice, které neumožňuje současnou jízdu více vlaků. Zaústění této tratě je navíc ve stísněných směrových poměrech s protisměrnými oblouky o poloměru do 180 m, což umožňuje maximální rychlost 30 km/h. Nástupiště ve stanici jsou úrovňová s výškou hrany 200 mm, zhruba v polovině délky je nástupištní hrana přerušena úrovňovým přechodem.

Předmětem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku, mostů a přejezdů a vybudování zvýšených nástupišť pro první a druhou kolej, včetně mimoúrovňového přístupu. Změny se dotknou rovněž zabezpečovacího zařízení a osvětlení ve stanici, celkem 13 výhybek získá elektrický ohřev. S ohledem na plánovanou elektrizaci trati jsou všechny úpravy navrženy již pro elektrizovanou trať. Rychlost vlaků se po rekonstrukci zvýší na 50 až 70 km/h.

Z architektonického hlediska se upraví stávající budovy a kromě nového podchodu o délce 30 m se postaví také dva přístřešky pro cestující. Zastřešení podchodu je přizpůsobeno horskému rázu a obdobným konstrukcím na této železniční trati.

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie.

 

Název stavby Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant Dopravní projektování s.r.o., Kvadro s.r.o.
Zhotovitel Viamont DSP, a.s.
Celková délka kolejí 4 567 m
Rychlost 50–70 km/h
Začátek a konec stavby km 100,465–km 101,714
Délka podchodu 30 m
Termín zahájení Listopad 2012
Termín dokončení Listopad 2013
Celkové náklady stavby 460 285 000 Kč
Vlastní investice (bez DPH) 228 813 672 Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC