Z Kolína do Havlíčkova Brodu se bude cestovat rychleji a bezpečněji

01.07.2016

Vlkaneč (okres Kutná Hora), 1. července 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry železniční tratě Kolín – Havlíčkův Brod v mezistaničním úseku Golčův Jeníkov – Vlkaneč. Hlavním cílem projektu je uvedení této trati do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.

 

 

V rámci stavby byly provedeny úpravy železničního svršku a spodku, nástupišť, železničních přejezdů, mostních objektů a propustků. Obnovou prošla také zabezpečovací a sdělovací zařízení a trakční energetická  soustava.

„Jedním z hlavních přínosů provedených stavebních prací je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti na uvedené trati. Realizace projektů umožnila plně využít možností stávající infrastruktury, což přináší zkrácení jízdních dob, zlepšení obratů souprav a zlepšení přípojných vazeb. To povede k zatraktivnění železniční dopravy pro cestující,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské dopravní síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, snížení provozních nákladů a zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dalším pozitivním dopadem projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 230 Kolín - Havlíčkův Brod, úsek Golčův Jeníkov – Vlkaneč činily 591 717 234 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 449 797 511 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost OHL ŽS, a.s.

 

Název stavby Trať 230 Kolín - Havlíčkův Brod, úsek Golčův Jeníkov – Vlkaneč
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel OHL ŽS, a.s.
Termín zahájení 9/2015
Termín dokončení 4/2016
Celkové náklady stavby 591 717 234 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 449 797 511 Kč

 

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC