Výstavba GSM-R pokračuje z Ostravy ke slovenské státní hranici a z Přerova do České Třebové

01.12.2011

Přerov, 1. prosince 2011 – Odborným seminářem dnes byla slavnostně zahájena další etapa realizace GSM-R na železniční trati Ostrava – Opava, Dětmarovice – státní hranice se Slovenskem a spojku obou hlavních koridorů Přerov – Česká Třebová. Půjde o úseky, které doplní stávající železniční síť již pokrytou celoevropským digitálním rádiovým standardem GSM-R. V České republice je systémem GSM-R vybaven kompletní I. a II. národní železniční koridor. GSM-R je systém, který zvyšuje bezpečnost klíčových železničních tratí, a proto je jeho zavádění podporováno Evropskou unií. Stavba „GSM-R, uzel Ostrava – st. hr. SR a Přerov – Č. Třebová“ má být podle smlouvy do-končena nejpozději v lednu 2013.

 

 

Stavba je v rámci Operačního programu Doprava financovaná z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z Fondu soudržnosti EU. Míra spolufinancování EU může maximálně dosahovat 85 % ze způsobilých nákladů stavby. V maximální míře může tedy příspěvek činit 559 050 100,- Kč. Investorem je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a generálním dodavatelem společnost Kapsch. “Realizací vlastní stavby vytvoříme spolehlivý komunikační prostředek mezi strojvedoucími, výpravčími a dispečery, což výrazně přispěje ke spolehlivosti a bezpečnosti železničního provozu,” uvedl na odborném semináři o digitalizaci národních železničních koridorů ing. Jiří Martínek, náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci. „Stát zavádění celoevropského standardu GSM-R zvyšuje konkurenceschopnost dopravců i tuzemské železniční infrastruktury. Systém GSM-R je považován za jeden z nejúspěšnějších evropských projektů – postupně se stal z evropského standardu standardem celosvětovým,“ upozornil ing. Karel Feix, generální ředitel firmy Kapsch, součásti mezinárodního holdingu, který je světovým lídrem v technologiích GSM-R s realizacemi například ve Francii, Německu, Rakousku, Anglii, Polsku, Španělsku či Itálii.

Rádiová síť GSM-R rozšiřuje síť pozemních základnových stanic a s tím související systémové části sítě – řídící a spojovací část sítě včetně dohledového managementu. Dojde také k výstavbě připojovacího modulu (BSC) v Přerově, který bude sloužit pro připojení základnových stanic (BTS) v oblasti Moravy a zároveň bude sloužit jako záložní modul (BSC). Předmětem stavby je dále výstavba potřebného přenosového systému, včetně vybudování potřebných optických cest. V rámci stavby se rovněž vybavuje systém novými aplikacemi a rozšíří se počet připojených dispečerských terminálů.  Realizace GSM-R je podmínkou pro budoucí nasazení Evropského vlakového zabezpečovače sytému ETCS L2, po jehož zprovoznění výrazně vzroste bezpečnost, přičemž současně umožní plně interoperabilní provoz vybavených vozidel tímto systémem.

 

Stavba v číslech  
Celková délka tratí k pokrytí GSM-R 230 km
Základnové radiostanice BTS 39 ks
Doplnění stávající BTS 1 ks
Řídící jednotka BSC 1 ks
Doplnění přenosových uzlů SDH 14 ks
Antény 80 ks
Diagnostický optický kabel 72 ks
Přenosové uzly SDH 39 ks
Dispečerské terminály 32 ks

Další připravované projekty:

Stavba „GSM-R, Děčín – Všetaty – Kolín “
Předpokládaný termín realizace: 2012 – 2013


 

O stavbě GSM-R v úseku Ostrava - st. hr. SR a Přerov - Č. Třebová

Správa železniční dopravní cesty podepsala se společností Kapsch dne 11. 7. 2011 smlouvu o výstavbě systému GSM-R v železničním úseku Ostrava – státní hranice se Slovenskem a Přerov – ČeskáTřebová. Celá výstavba systému GSM-R bude probíhat až do 11. 1. 2013. Z provozního hlediska se jedná o významné traťové úseky spojující I. a II. národní železniční koridor
a mezinárodní napojení na Slovensko. Podmínky výstavby se řídily evropskými pravidly označované FIDIC, podle tzv. žluté knihy systémem vyprojektuj a postav. Na celkové délce 230 km stavba obsahuje celkem 39 základnových stanic BTS. Z bezpečnostního hlediska je tato moderní technika postavena ve 35 nových technologických objektech vybavených systémem pro inteligentní údržbu označovaným GSM‑R Smart House.

O systému GSM-R

Pro rozvoj aplikací potřebných pro moderní řízení provozu v železniční dopravě bylo nezbytné vyvinout a do tohoto prostředí implementovat rádiový systém, který poslouží k přenosu potřebných datových a hlasových informací mezi pevnou železniční infrastrukturou a mobilními vlakovými jednotkami. A právě pro toto specifické použití byl aplikován systém GSM-R. Spojení mezi vlakovou jednotkou a řízením provozu má řadu specifických požadavků, jako jsou prioritní volání, bezpečný datový kanál, přenos řídicích a zabezpečovacích údajů apod. Jde o komunikační systém mezi vlakem a pozemním řízením provozu, jehož podstatou není pouze samotná komunikace, ale její stoprocentní spolehlivost. Jedná se o bezpečnost, proto nesmí dojít k výpadku komunikace ani jejímu přerušení.„Prosazení původně jen evropského rádiového komunikačního systému pro řízení železniční dopravy i mimo Evropu ukazuje jeho opravdovou sílu a užitnou hodnotu. Afrika, Asie a Austrálie, to jsou kontinenty, kde se již systém GSM-R v železničním provozu používá nebo instaluje. I přesto, že se u tohoto systému v první řadě klade důraz na maximální bezpečnost a spolehlivost, jeho standardizace a široké rozšíření umožňuje rychle snižovat náklady na koncové terminály,“ uvedl Karel Feix, ředitel společnosti Kapsch.

 


 

                              


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC