Rádiový systém GSM-R v úseku Ostrava – st. hr. SR a Přerov – Č. Třebová byl spuštěn

17.06.2013

Ostrava, 17. června 2013 – Odborným seminářem dnes byla slavnostně ukončena další etapa realizace GSM-R na trati Ostrava – Opava, Dětmarovice – státní hranice se Slovenskem a spojku obou hlavních koridorů Přerov – Česká Třebová. Jedná se o úseky, které doplňují stávající železniční síť již pokrytou celoevropským digitálním rádiovým standardem GSM-R. V České republice je systémem GSM-R vybaven kompletní 1. a 2. národní železniční koridor.

 

 

GSM-R je systém, který zvyšuje bezpečnost klíčových železničních tratí, a proto jeho zavádění podporuje Evropská unie. Stavba je v rámci Operačního programu Doprava na léta 2007–2013 financovaná z Fondu soudržnosti Evropské unie a z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Míra spolufinancování EU může maximálně dosahovat 85 % ze způsobilých nákladů stavby. V maximální míře může příspěvek EU činit 434 454 165 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

„Síť GSM-R umožňuje železničním dopravcům komunikovat prostřednictvím jediné GSM-R vozidlové radiostanice v rámci celé Evropy. Realizace GSM-R je podmínkou pro budoucí nasazení Evropského vlakového zabezpečovače systému ETCS L2, po jehož zprovoznění výrazně vzroste bezpečnost, přičemž současně umožní plně interoperabilní provoz vozidel vybavených tímto systémem,“ uvedl na odborném semináři o digitalizaci národních železničních koridorů Petr Šlegr, náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy. „Stát zaváděním celoevropského standardu GSM-R zvyšuje konkurenceschopnost dopravců i tuzemské železniční infrastruktury. Systém GSM-R je považován za jeden z nejúspěšnějších evropských projektů – postupně se stal z evropského standardu standardem celosvětovým,“ upozornil Ing. Karel Feix, generální ředitel firmy Kapsch, součásti mezi-národního holdingu, který je světovým lídrem v technologiích GSM-R s realizacemi například ve Francii, Německu, Slovensku, Rakousku, Anglii, Polsku, Španělsku či Itálii.

Předmětem stavby je výstavba potřebného přenosového systému, včetně vybudování potřebných optických cest. V jejím rámci se systém rovněž vybavuje novými aplikacemi a rozšíří se počet připojených dispečerských terminálů. Rádiová síť GSM-R rozšiřuje síť pozemních základnových stanic a s tím související systémové části sítě – řídicí a spojovací část sítě, včetně dohledového managementu. Dojde také k výstavbě připojovacího modulu (BSC) v Přerově, který bude sloužit pro připojení základnových stanic (BTS) v oblasti Moravy a zároveň bude sloužit jako záložní modul (BSC).

Další realizované projekty:

  • Stavba GSM-R, Děčín – Všetaty – Kolín
    • Termín realizace: 01/2012–10/2013

Další připravované projekty:

  • Stavba GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno
    • Termín realizace: 12/2013–11/2015
  • Stavba GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov)
    • Termín realizace: 01/2014–07/2015

 

Stavba v číslech  
Zahájení stavby 7/2011
Ukončení stavby 3/2013
Celková délka tratí k pokrytí GSM-R 230 km
Základnové radiostanice BTS 39 ks
Doplnění stávající BTS 1 ks
Řídící jednotka BSC 1 ks
Doplnění přenosových uzlů SDH 14 ks
Antény 80 ks
Diagnostický optický kabel 72 km
Přenosové uzly SDH 39 ks
Dispečerské terminály 32 ks

 

O systému GSM-R

Pro rozvoj aplikací potřebných pro moderní řízení provozu v železniční dopravě bylo nezbytné vyvinout a do tohoto prostředí implementovat rádiový systém, který poslouží k přenosu potřebných datových a hlasových informací mezi pevnou železniční infrastrukturou a mobilními vlakovými jednotkami. A právě pro toto specifické použití byl aplikován systém GSM-R. Spojení mezi vlakovou jednotkou a řízením provozu má řadu specifických požadavků, jako jsou prioritní volání, bezpečný datový kanál, přenos řídicích a zabezpečovacích údajů apod. Jde o komunikační systém mezi vlakem a pozemním řízením provozu, jehož podstatou není pouze samotná komunikace, ale její stoprocentní spolehlivost. Jedná se o bezpečnost, proto nesmí dojít k výpadku komunikace ani jejímu přerušení.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC