Trať mezi Hanušovicemi a Jeseníkem prošla rozsáhlou obnovou

07.12.2017

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zlepšila parametry trati z Šumperku do Krnova v úseku Hanušovice – Jeseník. Hlavním cílem projektu bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským standardům.

V rámci stavby byla provedena obnova železničního svršku včetně kolejí a také sdělovací a zabezpečovací techniky. Stavbaři dále upravili výhybky a nástupiště ve stanicích. V  Jindřichově na Moravě, Branné, Ostružné, Horní Lipové a na zastávce Nové Losiny bylo vyměněno stávající osvětlení. Úpravy železničních přejezdů umožnily zvýšit bezpečnost provozu a současně odstranit lokální omezení rychlosti.

„Jedním z hlavních přínosů stavebních prací provedených na železniční trati 292 je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti provozu,“ uvedl ředitel Stavební správy východ SŽDC Miroslav Bocák.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou síť TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy.

Projekt s názvem Trať 292 Šumperk – Krnov v úseku Hanušovice – Jeseník byl výrazně podpořen finančními prostředky z Evropské unie. Jednalo se o fázovaný projekt, kdy I. fáze projektu byla spolufinancována v rámci OPD 2007–2013 a fáze II v rámci OPD 2014–2020. Celkové náklady projektu (I. i II. fáze) činily 838 854 863 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro celou stavbu byl až do výše 558 156 573 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.
 

Název stavby Trať 292 Šumperk – Krnov v úseku Hanušovice – Jeseník
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel OHL ŽS, a.s., TOMI-REMONT a.s.,
IDS - Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s., Signal Projekt s.r.o.
Termín zahájení 07/2015
Termín dokončení 06/2017
Celkové náklady stavby 838 854 863 Kč Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 558 156 573 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC