Úsek Šlapanov – Havlíčkův Brod dokončen

30.11.2009

Rekonstrukce koleje Šlapanov – Havlíčkův Brod dokončena

Havlíčkův Brod, 30. listopad 2009 – Výrazného zvýšení bezpečnosti a komfortu železničního provozu i cestujících se dočkal traťový úsek Šlapanov – Havlíčkův Brod na trati Jihlava – Havlíčkův Brod. Zastávka Mírovka má nyní bezbariérový přístup, moderní 150 metrů dlouhé nástupiště a nové osvětlení. Investorem akce je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

(výřez z mapy krajů)

Náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost Ing. Josef Novobilský při dnešní slavnostní příležitosti uvedl: "Realizací stavby se podařilo dosáhnout evropského standardu železniční infrastruktury, zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a komfortu cestování odpovídající současným trendům. Nejvýznamnější a finančně nejnáročnější byla výměna železničního svršku". Stavba byla rozdělena na dvě etapy. První proběhla v nepřetržité výluce od 4. září 2008 do 2. října 2008. V rámci této etapy byly provedeny práce v km 221,150 – 222,985 spočívající v sanaci železničního spodku, úpravě odvodnění, propustků, zabezpečovacího zařízení i trakčního vedení a přeložce kabelových tras.

Druhá, časově i finančně náročnější etapa v km 216,099 – 221,150, začala 15. února 2009 a hlavní část stavebních prací skončila 9. května 2009. V rámci druhé etapy byla v navazujícím traťovém úseku provedena rekonstrukce odvodnění, sanace železničního spodku, rekonstrukce propustků a byl kompletně vyměněn železniční svršek. V zastávce Mírovka vyrostlo nové 150 metrů dlouhé nástupiště s hranou 550 mm nad temenem kolejnice pro snazší nástup a výstup cestujících. Zastávka má také nové osvětlení. Závěrečné stavební činnosti se uskutečnily během výluk ve dnech 13. až 16. září 2009.

Na trati prošlo opravou celkem 16 mostních objektů, z toho 4 propustky byly zcela přestavěny. Odvodnění z betonových prefabrikátů v celkové délce přes 4 kilometry a další úpravy stávajících příkopů v celé stavební délce. Důležitou součástí stavebních prací byla stabilizace železničního spodku. Došlo také úpravě a ochraně kabelových tras, zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení.

Nového povrchu se v rámci stavby dočkaly dva přejezdy, konkrétně přejezdy v km 220,533 a km 221,106. Po sanaci železničního svršku byla instalována nová pryžová přejezdová konstrukce typu STRAIL.

Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové náklady na realizaci stavby jsou 246 712 781 Kč.

Celý projekt byl výrazně spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Maximální částka poskytnutá Evropskou unií činí 208 111 104 korun, což je 71,2% ze způsobilých nákladů. Tato stavba je v seznamu prioritních projektů železniční infrastruktury v Operačním programu Doprava Ministerstva dopravy pro schválení spolufinancování Evropskou komisí v letech 2007 – 2013.

Zhotovitelem stavby Rekonstrukce koleje Šlapanov – Havlíčkův Brod bylo Sdružení Šlapanov, jehož členy jsou společnosti Viamont DSP a.s., Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s. a GJW Praha, s. r. o. Generálním projektantem stavby byla DMC Havlíčkův Brod, s. r. o.

Z historie

Trať z Jihlavy do tehdejšího Německého Brodu byla zprovozněna v roce 1871. Z historického pohledu se jedná o součást tehdejší rakouské Severozápadní dráhy z Vídně přes Znojmo, Jihlavu, Kolín a Mělník do Děčína-Prostředního Žlebu (tehdy Mittelgrund), budované jako nejkratší spojnice Vídně s Berlínem. Na našem území byla trať postupně stavěna v letech 1869 kdy se začalo s úsekem Golčův Jeníkov – Kolín až do roku 1874, kdy vlaky začaly jezdit na poslední části trati mezi Lysou nad Labem a Prostředním Žlebem. Přibližně o sto let později byla trať elektrizována. Od Děčína do Kutné Hory stejnosměrným proudem, ve druhé polovině šedesátých let 20. století od Kutné Hory po Jihlavu proudem střídavým. Mezi Znojmem a Jihlavou zatím elektrizována není. Od nového grafikonu 2009-2010 (13. prosince 2009) bude v elektrickém provozu také úsek z hraničního Šatova do Znojma.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC