Optimalizace trati Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice

28.02.2013

Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila evropský projekt optimalizace úseku mezi pražskou Bubenčí a Holešovicemi. Zhotovitelem je Sdružení Bubeneč – Holešovice, které tvoří společnosti Metrostav a Subterra. V rámci stavby dojde kromě plánované modernizace železničního svršku a zabezpečovacího zařízení i na vybudování zcela nové zastávky včetně podchodu pro pěší, opravy desítek výhybek nebo postavení kilometru a půl protihlukových stěn. Stavba s celkovými investičními náklady v hodnotě 1,3 miliardy korun bude dokončena v roce 2015.

 

 

Optimalizovaný úsek Bubeneč – Holešovice je z hlediska mezinárodního součástí IV. multimodálního panevropského koridoru Berlín – Děčín – Praha – Brno – Břeclav – Vídeň. Z pohledu vnitrostátní vybrané železniční sítě je součástí I. tranzitního železničního koridoru. V neposlední řadě je řešený úsek součástí železničního uzlu Praha s hlavními provozními úkoly přivedení cílové osobní dopravy do centrálních nádraží Praha hl. n. a Praha Masarykovo nádraží a cílové nákladní dopravy do žst. Praha-Libeň nebo naopak odvedení tranzitní osobní a nákladní dopravy mimo nádraží centrální Prahy.

Stavebně je úsek dlouhý 4,465 km. V současném stavu jsou v úseku dvě železniční stanice, Praha-Bubeneč a Praha-Holešovice, včetně odbočky Stromovka, kde odbočuje dvoukolejná trať směr Praha Masarykovo nádraží. V úseku zatím nejsou žádné železniční zastávky. To by se ale mělo během realizace tohoto projektu změnit, když vznikne zcela nová zastávka Praha-Podbaba s dvěma novými nástupišti v délce 220 metrů. Ta budou ve své polovině rozdělena veřejným podchodem. Po jejím uvedení do provozu bude opuštěn výstup a nástup cestujících ve stanici Praha-Bubeneč. V rámci optimalizace obou stávajících stanic dojde i k částečným směrovým úpravám jejich kolejišť, což umožní zvýšení rychlosti projíždějících vlaků. V částech trasy vedoucí zastavěným územím Holešovic a Podbaby pak místní obyvatele ochrání nová protihluková opatření.

Z pohledu území je stavba umístěna v obvodu městských částí Prahy 6 a Prahy 7 na katastrálních územích Bubeneč a Holešovice. V traťovém úseku Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice prochází část trasy (cca 1,5 km) chráněnou lokalitou přírodní památky Pecka a Královská obora (Stromovka).

V prvních dvou měsících realizace projektu zatím proběhly přípravné práce na prvním úseku stavby v žst. Praha-Holešovice. Konkrétně se jedná o přípravu staveniště, kácení zeleně, výstavbu základů a montáž stožárů trakčního vedení v denních výlukách, překládku kabelů, montáž pažení kolejového lože na mostech, montáž provizorního staničního zabezpečovacího zařízení a přípravu na přepnutí do provizorního stavu.

Během stavby dojde i na určitá omezení provozu. Nepřetržitá výluka první (liché) skupiny staničních kolejí a obou koncových částí stanice potrvá od 2. 3. do 7. 6. 2013. Ve výluce budou provedeny všechny stavební práce týkající se této části nádraží. Druhá nepřetržitá výluka zahrnující zbylé koleje včetně části odbočky Stromovka bude podle ročního plánu výluk trvat od 15. 6. do 20. 9. 2013.

Do konce roku 2013 se stavební práce v další navazující nepřetržité výluce přesunou do traťového úseku ve Stromovce a žst. Praha-Bubeneč. Ukončení celého projektu se předpokládá v roce 2015.

V letošním roce bude zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

Informace o projektu  
železniční svršek  
nová staniční kolej UIC 60 5 990 m
nová traťová kolej UIC 60 2 405 m
nová staniční kolej S 49 2 060 m
nová traťová kolej S 49 175 m
nové výhybky 27 ks
železniční spodek  
nová vnější nástupiště zastávky Praha Podbaba
(výška nástupiště 550 mm)
2x 200 m
úprava ostrovních nástupišť žst. Praha Holešovice
(výška nástupiště 550 mm)
346 m
2x 400 m
mosty  
sanační opatření 8 ks
nová konstrukce 1 ks
nový podchod včetně ramp, schodiště a jejich zastřešení 1 ks
propustky  
zaslepení a zafoukání 2 ks
protihluková opatření  
protihluková zeď 1 465 m
individuální opatření cca 58 objektů
pozemní objekty, demolice, zastřešení  
demolice pozemních objektů 205 m3
nové zastřešení na nástupištích (Praha Podbaba) 1 075 m2
úprava zastřešení nástupišť
(přístřešky Praha Holešovice)
1 950 m
316 m2
trakční vedení (délky elektrizovaných kolejí)  
demontáž stávajícího trakčního vedení 23 000 m
stavební úprava trakčního vedení 23 000 m

 

Základní informace  
název stavby Optimalizace trati Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice
zdroje financování

Státní fond dopravní infrastruktury,

Operační program Doprava, Fond soudržnosti
projektant IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha
zhotovitel

Sdružení Bubeneč – Holešovice“

vedoucí účastník Metrostav a.s., účastník Subterra a.s.
zadavatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
celkové investiční náklady cca 936 583 000 Kč
vlastní investice bez DPH 738 064 475 Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC