Železniční stanice Horažďovice předměstí prošla výraznou proměnou

13.10.2016

Horažďovice, 13. října 2016 – Správa železniční dopravní cesty zrekonstruovala železniční stanici Horažďovice předměstí, která leží na částečně dvoukolejné trati z Českých Budějovic do Plzně. Hlavním přínosem projektu je především zvýšení bezpečnosti drážní dopravy v tomto úseku a zajištění vyššího komfortu pro cestující.


 

V  rámci stavby bylo zřízeno nové ostrovní nástupiště, které je částečně zastřešeno, a boční nástupiště. Přístup na ostrovní nástupiště nyní zajišťuje podchod, z něhož je výstup zajištěn schodišti, rampami a výtahem. Došlo rovněž k rekonstrukci kolejových rozvětvení na obou koncích stanice a stávajících propustků. Na nástupiště byly přidány informační tabule. Čekárny a pokladny byly vybaveny monitory s aktuálními odjezdy vlaků.

„Rekonstrukce železniční stanice Horažďovice předměstí byla už nezbytná, a proto zde již od loňského roku probíhaly rozsáhlé stavební práce. Věřím, že nám cestující odpustí dočasné nepohodlí, protože výsledek stojí za to. Mohou se těšit nejen na nový podchod a nástupiště, ale také na pohodlnější a bezpečnější cestování,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Traťové zabezpečovací zařízení je automatické, volnost vlakové cesty je zjišťována pomocí počítačů náprav ve všech úsecích navazujících na stanici Horažďovice předměstí – do Střelských Hoštic, Pačejova a Horažďovic. Úpravou prošly také technologická budova, staniční zabezpečovací zařízení a místní kabelizace, dále technologické sítě pro propojení informačního zařízení, kamerových systémů a zabezpečení budov. Rovněž došlo k výstavbě nového anténního stožáru traťového rádiového systému (TRS).

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na transevropské síti TEN-T. Realizace projektu přinese především zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující, usnadnění jejich orientace a zkrácení docházkových vzdáleností.

Předpokládané celkové náklady stavby s  názvem Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí činily 638 463 047 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 501 890 884 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem byla společnost BERGER Bohemia a.s.

 

Název stavby Rekonstrukce ŽST Horažďovice
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel BERGER Bohemia a.s.
Termín zahájení 02/2015
Termín dokončení 10/2016
Celkové náklady stavby 638 463 047 Kč bez DPH
Plánovaný příspěvek EU 501 890 884 Kč


Video k rekonstrukci žst. Horaždovice předměstí naleznete v sekci Videogalerie.

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC