Rekonstrukce zlepší parametry tratě Hranice na Moravě – Horní Lideč

26.09.2013

Vsetín, 26. září 2013 – Zlepšení parametrů tratě Hranice na Moravě – Horní Lideč má za cíl rekonstrukce, kterou provede v průběhu letošního podzimu Správa železniční dopravní cesty. Výsledkem prací na jedné koleji mezi stanicemi Vsetín a Valašská Polanka bude mimo jiné klidnější jízda vlaků, kterou umožní zřízení bezstykové koleje.

 

 

Stavbaři se zaměří na více než kilometrový úsek v blízkosti obce Ústí u Vsetína. Po dokončení rekonstrukce zůstane traťová rychlost 80 km/h, navržené technické řešení však výhledově umožní její zvýšení na 85 až 95 km/h.

Rekonstrukcí projde hned několik mostů. V km 34,776 se vymění všechny mostnice a pozednice. Nosná ocelová konstrukce mostu se vyzvedne tak, aby se mohla vyjmout a repasovat její ložiska. Základy a spodní část opěr se budou injektovat cementovou směsí. Na sloupcích zábradlí se přebrousí a svaří prasklé svary.

Výměna mostnic a obou pozednic se provede také na nedalekém mostě přes potok Senici. Ocelové konstrukce včetně podlahových plechů získají nový nátěr. Součástí sanace spodní stavby pak bude oprava trhlin, očištění zdiva, hloubkové spárování a injektáž opěr.

Nevyhovující stav trakčního vedení si vyžádá jeho kompletní výměnu. Stavbaři rovněž provedou přeložky a ochranu kabelů sdělovacího zařízení. Traťové zabezpečovací zařízení zůstane stávající s tím, že dojde k přemístění dvou návěstidel.

Stavba byla navržena ke spolufinancování z Fondu soudržnosti EU prostřednictvím Operačního programu Doprava na programové období 2007–2013. Financování z národních zdrojů zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Rekonstrukce koleje č. 1 v km 34,120–35,300 trati Vsetín – Horní Lideč
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Brno, spol. s.r.o.
Zhotovitel Sdružení Vsetín – Lideč (vedoucí účastník: Subterra a.s., člen sdružení: Elektrizace železnic Praha a.s.)
Začátek a konec stavby km 34,120–35,300
Rychlost 80 km/h (max. 95 km/h)
Délka kolejí 1 210 metrů
Nová návěstidla 2 ks
Termín zahájení 09/2013
Termín dokončení 11/2013
Celkové náklady stavby 92 483 000 Kč
Vlastní investice
(bez DPH)
37 278 221 Kč
(vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC