Stavba „Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí“ zahájena

26.06.2013

26. června 2013 – Dnes byla slavnostně zahájena modernizace dalšího úseku 4. tranzitního železničního koridoru, který směřuje z Děčína st. hranice přes Prahu, Benešov a Tábor do Českých Budějovic a do Horního Dvořiště st. hranice. Jedná se o úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí, celková délka stavby je 4,964 km. Modernizace trati přinese zdvoukolejnění současné jednokolejné trati, zdvojnásobí přepravní kapacitu a díky zvýšení rychlosti jízdy až na 160 km/h zkrátí jízdní doby vlaků. Součástí stavebního díla je také přestavba železniční stanice a železniční zastávky ve Veselí nad Lužnicí.

 

V úseku mezi zastávkou a stanicí ve Veselí nad Lužnicí je z důvodu omezujících směrových parametrů dnešní trati navržena přeložka v nové trase. Ta povede přes záplavové území řek Lužnice a Nežárky, proto bude v tomto úseku trať uložena na 3 až 5 metrů vysokém náspu s novým přemostěním obou řek, včetně slepého ramene. Na přeložce vznikne několik nových inundačních mostů pro zajištění odtokových poměrů v území. Křížení trati se silnicemi č. II/147 a III/00352 a místní komunikací u zastávky Veselí nad Lužnicí bude řešeno vybudováním nových silničních nadjezdů. Opuštěné těleso dráhy následně využije město Veselí nad Lužnicí jako cyklistickou stezku.

Železniční stanice Veselí nad Lužnicí projde výraznou změnou, kterou pozitivně ocení především cestující. Stanice bude doplněna o 2 nová zastřešená ostrovní nástupiště, další vnější nástupiště bude u výpravní budovy. Přístup cestujících bude zajištěn novým podchodem s výstupem k výpravní budově a do prostoru přednádraží. Pro osoby s omezenou schopností pohybu budou k dispozici samoobslužné výtahy. Samozřejmostí bude i nový informační systém.

Zastávka Veselí nad Lužnicí se také změní k nepoznání. Po zrušení dnešního úrovňového přejezdu, zde budou vybudována nová vnější nástupiště. Přístup na ně zajistí nový podchod se schodišti a rampami. Nástupiště doplní přístřešky pro cestující.

Pro eliminaci hluku z provozu dráhy budou v části obytné zástavby vybudovány protihlukové stěny. Jejich materiálové a barevné řešení bude v maximální možné míře přizpůsobeno místním podmínkám.

Stavba neopomíjí bezpečnost provozu vlaků ani zajištění spolehlivého provozu. Železniční stanice i navazující traťové úseky budou opatřeny moderním zabezpečovacím zařízením s elektronickými stavědly, které eliminuje možnost lidského omylu, usnadňuje práci obsluhy a umožňuje úsporné a operativní řízení provozu z dispečerského stanoviště. Z důvodu zdvoukolejnění traťového úseku s přeložkou a změny konfigurace kolejiště železniční stanice se v celém rozsahu stavby zrekonstruuje trakční vedení. Technologická zařízení napájecí měnírny Veselí nad Lužnicí budou nahrazena za nová, vyhovující zesílenému provozu i ekologickým požadavkům.

Zhotovitelem stavby se na základě veřejné obchodní soutěže stala společnost EUROVIA CS, a.s., předpokládaný termín ukončení je 15. ledna 2016. Vysoutěžená cena stavebního díla činí 1 283 029 132 Kč bez DPH.

 

Základní údaje  
Traťová rychlost
pro klasické soupravy
pro soupravy s naklápěcími skříněmi

100 až 160 km.h-1
100 až 160 km.h-1
Zřízení koleje
UIC 60 nová s bezpodkladnicovým upevněním
S 49 z užitého materiálu

10 682 m
4 620 m
Zřízení výhybky
UIC 60 nová na betonových pražcích
S 49 nová / regenerovaná

24 ks
18 ks
Sanace železničního spodku – celkem v celé délce
Nástupiště ostrovní ve stanici Veselí nad Lužnicí – nové 1 x 350 m, 1 x 240 m
Nástupiště vnější ve stanici Veselí nad Lužnicí – nové 1 x 350 m
Nástupiště vnější na zastávce Veselí nad Lužnicí – nové 2 x 220 m
Mosty, propustky a podchody:
železniční mosty – nové
– z toho podchody
železniční mosty - rekonstruované
železniční propustky nové
železniční propustky rekonstruované
zdi zárubní
zdi opěrné
silniční přejezd dočasný
silniční mosty nové
silniční propustky nové

8 ks
2 ks
1 ks
1 ks
4 ks
1 ks
1 ks
1 ks
5 ks
3 ks
Traťové zabezpečovací zařízení:
obousměrný elektronický autoblok
obousměrné elektronické hradlo
trať. úsek do Lomnice n/l a Doňova

3,8 km
17,6 km
Celková kubatura násypů 120 tisíc m3
Rekonstrukce TV 22,5 km
Rozsah stavby - délka úseku 4,964 km

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC