Skončila modernizace traťového úseku Horusice – Veselí nad Lužnicí

05.05.2016

Veselí nad Lužnicí, 5. května 2016 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila modernizaci tratě z Horusic do Veselí nad Lužnicí, která je součástí 4. koridoru. Práce zahrnovaly především zdvoukolejnění přibližně pětikilometrového mezistaničního úseku, čímž došlo k navýšení přepravní kapacity; současně se také zvýšila traťová rychlost.

 


„Nejviditelnějším prvkem modernizace bylo zdvoukolejnění dalšího úseku dosud částečně jednokolejné tratě z Prahy do Českých Budějovic. Díky přeložkám došlo k podstatnému zkrácení celého úseku a navýšení rychlosti projíždějících souprav až na 160 km/h,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Stavba dále zahrnovala rekonstrukci železniční zastávky ve Veselí nad Lužnicí a především celkovou přestavbu tamní stanice, která je důležitým přestupním uzlem. Pohodlný nástup do vlaku nyní umožňují cestujícím nově vybudovaná ostrovní nástupiště. Ta jsou propojena podchodem, který ústí až do přednádražního prostoru. Bezbariérový přístup osobám s omezenou schopností pohybu zajišťují výtahy.  

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí činily 1 608 618 185 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 1 094 590 346 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací byla EUROVIA CS.
 

Název stavby Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část,
úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel EUROVIA CS
Termín zahájení stavby 4/2013
Termín dokončení 6/2016
Celkové náklady stavby 1 608 618 185 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 1 094 590 346 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC