Výsledky hospodaření SŽDC za 1. – 3. čtvrtletí 2011 a předpoklad hospodaření roku 2011

13.12.2011

Praha, 12. prosince 2011 – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) po vyhodnocení hospodaření za tři čtvrtletí roku 2011 dosáhla velmi dobrých výsledků v oblasti snižování nákladů a zvyšování produktivity práce.

V porovnání s údaji z předchozích let je skutečnost dosažených výsledků letošního roku nejlepším výsledkem ve všech stanovených ukazatelích hospodaření organizace. SŽDC předpokládá, že ve všech klíčových ukazatelích budou výsledky hospodaření za rok 2011 splněny. V roce 2011 se pozitivně promítly úspory vyplývající z nastaveného centrálního řízení a přijatých vnitřních úsporných opatření ve výdajové oblasti činností provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty. Více v přiložených tabulkách.

Ukazatel (údaje v tis. Kč)

Skutečnost

1. - 3.
čtvrtletí
2009
Skutečnost
1. - 3.
čtvrtletí
2010
Skutečnost
1. - 3.
čtvrtletí
2011
Produktivita
(tržby bez dotací
na 1 zaměstnance)
308 334 385
Provozní náklady 17 835 041 16 180 044 14 862 916
Provozní výsledek hospodaření -153 791 -352 054 2 138 843
Výsledek hospodaření za účetní období 14 608 -390 214 1 795 746
EBITDA 4 257 380 3 720 913 5 523 644

 

Ukazatel
(údaje v tis. Kč)
Skutečnost
2009
Skutečnost
2010
Očekávaná skutečnost
2011
Produktivita (tržby
bez dotací na
1 zaměstnance)
421 456 519
Provozní náklady 25 865 794 22 927 592 21 476 416
Provozní výsledek hospodaření 394 318 -1 318 258 1 957 898
Výsledek hospodaření
za účetní období
-1 708 264 -1 503 987 1 128 863
EBITDA 5 335 985 3 630 807 6 185 145

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC