Železniční stanice Praha-Hostivař změní výrazně podobu

28.05.2015

Praha, 28. května 2015 – Tradičním poklepáním na kolejnici dnes Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila rekonstrukci železniční stanice Praha-Hostivař. Její přestavba je prvním krokem rozsáhlého projektu, jehož cílem je modernizace pražského železničního uzlu v úseku z Hostivaře až téměř na hlavní nádraží.

 

 

Přestavba hostivařské stanice je první etapou rekonstrukce železniční trati České Budějovice – Praha v úseku Praha-Hostivař (včetně) – Praha hl. n. (mimo). Hlavním cílem její optimalizace je zvýšení kapacity dráhy pro potřeby příměstské, dálkové i nákladní dopravy, zlepšení přestupních vazeb mezi železniční a městskou hromadnou dopravou, snížení negativních vlivů dopravy na okolní zástavbu a v neposlední řadě uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.

„Vzhledem k velkému rozsahu projektu stavby bylo v průběhu přípravy navrženo jeho rozdělení na dvě oddělené části, které budou realizovány samostatně. První část řeší rekonstrukci stanice Praha-Hostivař, která jako jediná na rameni Benešov u Prahy – Praha nemá zajištěn mimoúrovňový přístup na nástupiště. Současný stav, kdy cestující přicházejí k vlakům přes koleje, je nejen nebezpečný, ale má rovněž omezující vliv na kapacitu dráhy,“ upřesnil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V Praze-Hostivaři dojde ke komplexní rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí, úpravě kolejových rozvětvení (výhybek) a vybuduje se nové kolejiště. Ve směru na Benešov bude do nového kolejiště napojen soubor stávajících vlečkových kolejí. V úseku mezi hostivařským nádražím a odbočkou Záběhlice bude provedena úprava části koleje směrem do stanice Praha-Malešice, včetně územní rezervy pro případnou druhou kolej. Součástí rekonstrukce bude také výstavba nových ostrovních nástupišť s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Ten zajistí nový podchod, který zároveň propojí okolní území dosud rozdělená železnicí. Na všech nástupištích bude zřízeno nové zastřešení a podél trati vzniknou protihlukové zdi.

Na stávající projekt bude navazovat druhá část, která řeší úsek mezi stanicí Praha-Hostivař a jižními portály vinohradských tunelů. Součástí řešeného úseku jsou rozsáhlé přestavby mostních objektů přes významné městské komunikace. Trať bude vedena v pozměněné trase, což se mimo jiné projeví na obsluze daného území osobními vlaky. Dosavadní zastávku ve Strašnicích nahradí jednak nová stanice Zahradní Město a jednak zastávka Eden.     

Celkové náklady stavby s názvem Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař činí 1 214 319 620 Kč bez DPH. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to ve výši až 836 671 519 Kč. Národní financování projektu zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Dokončení prací je plánováno na červen příštího roku.

 

Název stavby Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel Společnost Hostivař Viamont – EUROVIA – GJW (vedoucí: STRABAG Rail a. s., členové: EUROVIA CS a.s. a GJW Praha spol. s.r.o.)
Začátek a konec stavby km 175,400 až 177,570
Nejvyšší rychlost 120 km/h
Termín zahájení 07/2014
Termín dokončení 06/2016
Celkové náklady stavby 1 214 319 620 Kč
Schválený příspěvek EU 836 671 519 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC