SŽDC zlepšila parametry tratě z Valašska na Slovensko

05.10.2016

Horní Lideč (okres Vsetín), 5. října 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry železniční tratě z Hranic na Moravě do Střelné v úsecích Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) –  Horní Lideč (mimo). Hlavním cílem projektu bylo jejich uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.


 

V rámci stavby byly provedeny úpravy železničního svršku a spodku, nástupišť, železničních přejezdů, mostních objektů a dílčích prvků trakčního vedení. V návaznosti na výměnu kolejového svršku byl řešen elektrický ohřev výhybek, což přispěje k zajištění bezpečnosti a funkčnosti provozu zvláště v zimním období. Obnovou prošlo také traťové zabezpečovací zařízení a místní kabelizace.

„Přínosem provedených úprav na trati 280 je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti provozu. Díky snížení propadu rychlosti došlo ke zkrácení jízdních dob, což ocení zejména cestující,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dalším pozitivním dopadem projektu je zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 280 Hranice na Moravě – Střelná, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) činily
645 742 300 Kč bez DPH. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 477 422 726 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli stavby byly společnosti TSS Grade, a.s., Železničné stavby, a.s. Košice, Porr a.s. a Doprastav a.s. organizační složka Praha.

 

Název stavby Trať 280 Hranice na Moravě - Střelná, úsek Valašské Meziříčí (mimo) -
Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel TSS Grade, a.s.
Železničné stavby, a.s. Košice
Porr a.s.
Doprastav a.s. organizační složka Praha
Termín zahájení 8/2015
Termín dokončení 11/2016
Celkové náklady stavby 645 742 300 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 477 422 726 Kč Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC