Správa železniční dopravní cesty zvýší investice do zabezpečení železničních přejezdů

09.06.2011

Praha (9. června 2011)– Investice do bezpečnosti železničních přejezdů se v roce 2012 zvýší ve srovnání s letošním rokem o více než třicet procent a dosáhnou částky vyšší než jedna miliarda korun. Dalších téměř 500 milionů bude použito na opravy a údržbu přejezdů. Potvrdil to Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC). Bude tak pokračovat trend posilování investic do bezpečnosti na přejezdech. „Překonali jsme v tomto směru dopady ekonomické krize a můžeme říci, že příští rok se dostaneme v investicích do bezpečného křížení silnic a železnic na minimálně desetinásobek výdajů z roku 2003, kdy naše společnost vznikla,“ uvedl Pavel Habarta.

 

 

Také letos se SŽDC připojuje k mezinárodní kampani ILCAD (International Level Crossing Awareness Day) s cílem upozornit na nebezpečné chování některých účastníků silničního provozu na železničních přejezdech. Mezinárodní den bezpečnosti na železničních přejezdech je letos určen na 9. června. V této souvislosti uvedl mluvčí SŽDC Pavel Halla: „V prvních měsících letošního roku jsme až do konce května zaznamenali pouze sedm smrtelných nehod na přejezdech. Ve srovnání s předchozími lety jde o výrazný pokles – v loňském roce například ve stejné době zahynulo na přejezdech 21 lidí“. SŽDC v této souvislosti připomíná, že všechny dosud evidované nehody na přejezdech byly zaviněny motoristy nebo chodci, kteří nerespektovali mnohdy ani základní pravidla bezpečnosti a odmítali uznat, že vlak má na přejezdech vždy přednost. Toto pravidlo je zachyceno
i v mezinárodních dohodách a vychází z prostého faktu platnosti fyzikálních zákonů. Brzdné dráhy vlaků jsou ve srovnání s automobily mnohonásobně delší.

Chodci i motoristé překonávají přejezdy mnohdy bez ohledu na fakt, že svítí výstražná světla a často také překonávají či objíždějí závory. „Ze statistiky nehod ve vztahu k typu zabezpečení se ukazuje, že chodci a řidiči dramaticky nerespektují především světelná výstražná zařízení. Na nich se stalo letos všech sedm smrtelných úrazů,“ uvedl Pavel Halla. Od počátku roku 2010 do konce května 2011 zahynulo na přejezdech s kříži celkem 10 lidí, na přejezdech s výstražnými světly 35 a na přejezdech, kde jsou světla doplněná závorami, 7 lidí. „Na železničních přejezdech zabezpečených výstražným křížem lidé věnují větší pozornost překonávání přejezdu, než na přejezdech doplněných světly nebo závorami. I takové přejezdy si však zaslouží stejnou, maximální pozornost.“ poznamenal Pavel Halla.

Poslední dramatický příklad střetu rychlíku s těžkým nákladním automobilem u Spytihněvi na trati
Otrokovice – Břeclav (8. 6. 2011) znovu ukázal, že dokonce ani profesionální řidiči neznají dostatečně předpisy a neumí se v některých situacích správně orientovat. V daném případě vjel řidič na přejezd ve chvíli, kdy se začaly zvedat závory, avšak červená výstražná světla stále svítila – následovalo druhé spuštění závor před průjezdem dalšího vlaku a kamion zůstal uvězněn na přejezdu. Pouze shodou šťastných okolností nedošlo při této nehodě k vážným zraněním nebo ke ztrátám na životech, ale pouze k vysokým hmotným škodám. Přitom k základním znalostem motoristů by měla patřit informace, že rozhodujícím znamením na přejezdu je světelná signalizace a výstražný kříž. Závory jsou pouze doplňkem.

SŽDC připravuje řadu preventivních akcí, například osvětovou činnost v oblasti fungování jednotlivých typů zabezpečení železničních přejezdů. Cílovou skupinou jsou řidiči, ale i ostatní účastníci silničního provozu. V předchozích letech se také osvědčila spolupráce s Policií ČR, ve které bude SŽDC pokračovat. Novinkou budou krátké osvětové videosekvence s tématikou železničních přejezdů, které bude SŽDC bezplatně distribuovat prostřednictvím internetu. Během letních měsíců také budou do autoškol distribuovány letáky s popisem správného chování na železničních přejezdech.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

Diskuse

transparentní výběrová řízení

17. 6. 2011 | fantomas

Sice je hezké, jak jsou výběrová řízení zveřejňována na webu SŽDC, ale už je tristní, že přes veškeré chválozpěvy o transparentnosti výběrových řízení, potírání korupce atp., a to zejména ze strany představitelů strany Věcí veřejných, které prostřednictvím bývalého ministra dopravy - Víta Bárty dosadili na pověřeného ředitele SŽDC Ing. Pavla Habartu (mimo jiné bývalý šéf IT teamu MS v lyžování v Liberci), se zejména výsledky výběrových řízení, seznam uchazečů a vysoutěžené ceny už nikdo z webu SŽDC nedozví. :-(
Nastane v tomto konečně u SŽDC změna nejen ze strany ekonomického náměstka Ing. Vladimíra Filipa (bývalý ekonomický náměstek ČD, a.s. a blízký spolupracovník odvolaného ředitele ČD-Cargo Ing. Bazaly), pod kterého spadá mimo jiné pracoviště veřejných zakázek a veškerý tok peněz u SŽDC a od 1.4.2011 nově i pracoviště bývalého právního odboru a IT?

Po dosazení (bez výběrového řízení!) na pozici náměstka pro modernizaci dráhy Ing. Jiřího Martínka (bývalý provozní ředitel AŽD Praha), pod kterým pracuje ve vedoucí pozici na oddělení fondů EU již 66tiletý bývalý agent STB (XI.správa FMV II.odbor 1.oddělení + II.správa FMV VI.odbor 1.oddělení, krycí jméno Michal) - Ing. Michal Lehocký, je pak na pováženou se pozastavit nad obsahem této tiskové zprávy, a to zejména nad skutečností, které firmy si v následujících měsících a letech ukořistí více jak jednu miliardu korun určenou na investice do zabezpečení železničních přejezdů? Budete to právě třeba jen AŽD Praha obdobně jako v minulosti Řebíčkův Viamont? :-)

Vložit příspěvek
Vyjma zvýrazněných, příspěvky v diskusi nevyjadřují stanovisko SŽDC.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC