Chovejte se bezpečně na železničních přejezdech

07.06.2012

Praha, 7. 6. 2012 – Chovejte se bezpečně na železničních přejezdech – motto letošního mezinárodního dne bezpečnosti na železničních přejezdech. Období června se již tradičně stává pro železniční organizace ve 45 zemích světa časem hodnocení osvětových akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), pokračuje i letos v investování do zvyšování zabezpečení železničních přejezdů. Přes mnohé snahy však na železničních přejezdech stále dochází k mnoha nešťastným událostem, které vedou ke zranění nebo smrti účastníků silničního provozu. Ve většině případů je viníkem nepozornost nebo nedodržováním základních pravidel silničního provozu ze strany řidičů motorových vozidel nebo chodců. SŽDC v České republice spravuje 8 096 železničních přejezdů. Při srovnání počtů přejezdů, hustoty železniční sítě a počtů mimořádných událostí na přejezdech Česká republika nevybočuje z evropského průměru.

Snahou SŽDC je a vždy bude zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. Tato snaha se soustředí kromě investic do technického zajištění přejezdů, jejich rušení nebo náhrady. Částečně se daří rušit zejména nevyužívané přejezdy na účelových komunikacích v polních a lesních cestách, rušeny jsou ale i železniční přejezdy v rámci velkých investičních akcí na hlavních tratích, kde vznikají nová mimoúrovňová křížení (nadjezdy nebo podjezdy). Náhrada jednoho železničního přejezdu mimoúrovňovým křížením se v mnoha případech blíží částce 100 milionů korun. Je proto zřejmé, že toto řešení není možné uplatnit v rámci celé železniční sítě ČR.

V roce 2011 SŽDC zrekonstruovala nebo dovybavila 135 železničních přejezdů s investičními náklady téměř 800 milionů korun. Také se podařilo zcela zrušit celkem 63 nevyužívaných nebo nadbytečných přejezdů. V tomto trendu pokračuje SŽDC i letos, v prvním čtvrtletí 2012 se podařilo trvale zrušit již 22 přejezdů.

V rámci připojení SŽDC k mezinárodnímu dni SŽDC připravila nový tematický web, zaměřený na železniční přejezdy. Během příprav vznikaly i různé videosekvence, u kterých jsme se na vlastní oči přesvědčili, že nezodpovědné chování řidičů a chodců je opravdu alarmující. Ani v jednom případě natáčení železničních přejezdů se nepodařilo zachytit přejezd bez porušování zákona o pozemních komunikacích ze strany chodců nebo řidičů.

Je s podivem, že i za přítomnosti štábu, se řidiči nerozpakovali a riskantním chováním předváděli, co jsou schopni udělat pro pár vteřin. Proto neustále platí:

PŘEJEZD JE TAK BEZPEČNÝ, JAK ZODPOVĚDNĚ SE NA NĚM CHOVÁ ŘIDIČ.

Řešením zůstává především prevence. Podrobné praktické informace a výukové materiály zaměřené na prevenci nebezpečného a nezodpovědného chování na železničních přejezdech najdete na webových stránkách www.szdc.cz, projektu www.levelcrossing.net a další výukové materiály rovněž na www.ilcad.org.


________________________________________
Informace o mezinárodním projektu ILCAD
K projektu se přihlásilo 45 zemí a zahrnuje silniční sektor, vládní agentury, správce železnič-ních infrastruktur, policejní složky a neziskové organizace, které se věnují výuce a bezpeč-nosti na železničních přejezdech. Do projektu jsou zapojeny Evropské a Mezinárodní železniční organizace (CER, EIM, UIC), Evropský výbor pro bezpečnost dopravy (ETSC), Evropské fórum železničních přejezdů (ELCF) a Evropská železniční agentura (ERA). V letošním roce se do kampaně zapojila rovněž Dopravní divize UNECE, Latinskoamerická železniční asociace (ALAF) a Australská železniční asociace (ARA).
 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC