Přejezd je tak bezpečný, jak zodpovědně se na něm řidič chová!

02.05.2013

Praha, 2. května 2013 – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se již tradičně připojuje k celosvětové kampani ILCAD – Mezinárodního dne bezpečnosti na železničních přejezdech. Tento významný den byl v letošním roce stanoven na 7. května a bude součástí celosvětového týdne bezpečnosti v dopravě. Do kampaně je dnes zapojeno přes 45 železničních společností z celého světa.

ILCAD (International Level Crossing Awareness Day) vznikla v roce 2009 z iniciativy mezinárodní železniční organizace UIC (Mezinárodní železniční unie) nejprve jako evropská (ELCAD; European Level Crossing Awareness Day), o rok později se rozšířila na celý svět. Cílem je upozorňovat širokou veřejnost na železniční přejezdy a apelovat na dodržování pravidel a bezpečného chování s cílem minimalizovat nehody s fatálními důsledky. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se této iniciativy účastní od samého počátku.

“K největším bezpečnostním rizikům, kterými se musí každodenně železniční společnosti zabývat, patří střetnutí účastníků silničního provozu s vlakem na železničních přejezdech. V 27 zemích Evropy smrtelná zranění na přejezdech představují 30 % všech smrtelných úrazů na železnici. I přesto, že železnice věnují značné úsilí na snižování rizika, stále příliš mnoho lidí denně umírá nebo je vážně zraněno při nehodách na přejezdech,“ uvedl generální ředitel UIC Jean-Pierre Loubinoux.

„Přejezdy jsou bezpečné, jen pokud na nich řidiči striktně dodržují pravidla. Ze statistik je více než jasné, že drtivá většina těchto nehod je zapříčiněna nevhodným chováním účastníků silničního provozu, motoristů, cyklistů a pěších. Proto nemohou být tyto nehody označovány jako železniční. Podobné tvrzení by bylo mylné. Je evidentní, že toto téma musí být společné pro všechny zúčastněné, tedy nejen pro železnici, ale také pro řidiče a chodce,“ poznamenal v této souvislosti generální ředitel SŽDC Jiří Kolář.

Správa železniční dopravní cesty si uvědomuje, že počet nehodových událostí na železničních přejezdech je i přes klesající tendence stále zbytečně vysoký (viz tabulka níže). V naprosté většině jde však bohužel o jednoznačné porušení zákona ze strany řidičů silničních vozidel nebo chodců. Při srovnání počtu přejezdů, hustoty železniční sítě a počtu mimořádných událostí na přejezdech Česká republika nevybočuje z evropského průměru.

Vývoj mimořádných událostí 2003–2013 (stav k 31. 3. 2013)

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
počet MU 288 265 249 264 229 213 209 255 181 176 37
smrt 67 56 52 45 31 44 35 49 34 26 9
zranění 156 120 90 130 112 113 81 122 103 107 9
škoda [Kč] 126 627 221 50 220 977 44 051 094 54 815 863 76 037 424 51 314 624 55 472 245 84 098 741 52 279 287 78 790 440 13 451 092

 

Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech je přesto jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty. „Každým rokem proto vkládáme do zvýšení bezpečnosti na přejezdech stovky milionů korun. Jen pro představu, v následujících dvou letech půjde o téměř dvě miliardy korun,“ popsal rozsah připravovaných investičních akcí generální ředitel SŽDC Kolář. Za tyto prostředky se kompletně zmodernizuje zhruba 400 přejezdů po celém území České republiky. SŽDC v České republice spravuje 8 070 železničních přejezdů.

Snahou SŽDC je a vždy bude zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. Tato snaha se soustředí kromě investic do technického zajištění přejezdů také na jejich další úpravy. Částečně se daří rušit zejména nevyužívané přejezdy na účelových, polních a lesních komunikacích; v rámci velkých investičních akcí na hlavních tratích se namísto železničních přejezdů budují nová a nejvíce bezpečná mimoúrovňová křížení. Výstavba takového bezpečného nadjezdu či podjezdu však v mnoha případech vyjde až na 100 milionů korun. Je proto zřejmé, že toto řešení není možné uplatnit v rámci celé železniční sítě ČR.

Také v roce 2012 se SŽDC zaměřila na zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. Ke změně zabezpečení došlo na celkem 96 přejezdech, z toho na 35 přejezdech došlo ke změně zabezpečení z výstražných křížů na vyšší stupeň zabezpečení. Také se podařilo zcela zrušit několik nevyužívaných nebo nadbytečných přejezdů. V tomto trendu pokračuje SŽDC i letos.

Kromě toho byl již v minulosti navržen unikátní systém číslování železničních přejezdů v České republice, který umožňuje jejich jednotnou, jednoduchou a jednoznačnou identifikaci. Zavedením navrženého systému je možné v případě potřeby (vznik nehody na přejezdu, překážka na přejezdu apod.) velmi rychle zastavit veškerý železniční provoz v daném úseku trati. Tento účinný systém je v provozu od 1. srpna 2009. Jeho přínos potvrzují nejen desítky včasných a úspěšných zásahů na lince 112, ale například i fakt, že tento systém od nás převzalo i sousední Slovensko.

V čem systém spočívá? Každý železniční přejezd na dráze má přidělené svoje jedinečné pětimístné označení ve tvaru P0001 až P9999. Číslo přejezdu je napsáno černým písmem na bílé samolepicí reflexní fólii, která se nachází buď přímo na rubové straně každého výstražného kříže, anebo na zadní straně světelné skříně. V případě nehody nebo uváznutí na železničním přejezdu a zavolání na tísňovou linku 112, resp. 150 je tak operátor schopný zcela jednoznačně identifikovat konkrétní železniční přejezd a ve spolupráci s dispečerem SŽDC okamžitě zastavit veškerý železniční provoz. Právě číselný kód vylučuje jakoukoli možnou záměnu trati nebo místa události.

Řešením zůstává především prevence. „V rámci připojení SŽDC k mezinárodnímu dni ILCAD provozujeme také speciální tematický web, zaměřený právě na železniční přejezdy. Přímý odkaz na něj lze nalézt na hlavní straně našeho webu www.szdc.cz,“ popsala cestu k dalším informacím spojeným s kampaní ILCAD vedoucí mezinárodního oddělení SŽDC Anna Kodysová. Kromě veškerých informací, vztahujících se k této problematice, je zde ke stažení i speciální výukový film.

Další praktické informace a výukové materiály zaměřené na prevenci a odstranění nebezpečného a nezodpovědného chování na železničních přejezdech najdete na webových stránkách projektu www.levelcrossing.net a rovněž na www.ilcad.org.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC