Člověk vs. vlak: nerovný souboj s předvídatelným koncem!

03.06.2014

Praha, 3. června 2014 – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se již tradičně připojuje k celosvětové kampani ILCAD – Mezinárodního dne bezpečnosti na železničních přejezdech. Letošní ročník je věnován střetům s osobami v kolejišti.

ILCAD (International Level Crossing Awareness Day) vznikl v roce 2009 z iniciativy Mezinárodní železniční unie UIC nejprve jako evropská akce. O rok později se rozšířila na celý svět. Cílem je upozorňovat širokou veřejnost na železniční přejezdy a apelovat na dodržování pravidel a bezpečného chování s cílem minimalizovat nehody s fatálními důsledky. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se této iniciativy účastní od samého počátku. Do kampaně je dnes zapojeno přes 45 železničních společností z celého světa.

“K největším bezpečnostním rizikům, kterými se musí každodenně železniční společnosti zabývat, patří střetnutí účastníků silničního provozu nebo chodců s vlakem. I přesto, že železnice věnují značné úsilí na snižování rizika, stále příliš mnoho lidí denně umírá,“ uvedl generální ředitel UIC Jean-Pierre Loubinoux.

„Správa železniční dopravní cesty si uvědomuje, že počet těchto nehod je stále zbytečně vysoký. V naprosté většině jde však bohužel o jednoznačné porušení zákona ze strany řidičů silničních vozidel nebo chodců. A právě pohyb osob v kolejišti se stal i tématem letošního ročníku ILCAD,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Srážka s vlakem má totiž v drtivé většině fatální následky. „Souboj rychle jedoucího mnohatunového kolosu s člověkem má bohužel snadno předvídatelného vítěze,“ dodal Surý.

Jen za prvních pět měsíců letošního roku zemřelo pod koly vlaků 109 lidí. Dalších 70 bylo zraněno. Loňský rok 2013 se pak do statistik zapsal celkem 223 usmrcenými a 148 zraněnými. Tato smutná čísla jsou bohužel již delší dobu téměř neměnná. Ročně zemře pod koly vlaků přes 200 lidí. Z dlouhodobých statistik lze vyčíst i fakt, že více než 80% obětí tvoří sebevrazi. Pozitivním signálem je pro správce dráhy naopak výrazný pokles usmrcených chodců, kteří jsou sraženi přímo na železničních přejezdech. Ten od roku 2003 klesl až na třetinu!

Pod koly vlakových souprav nekončí lidé jen dobrovolně. Více než 85% všech srážek s chodci se odehraje mimo železniční přejezd. Svou roli v tomto hraje kromě zbytečného hazardu při krácení si cesty i řada jinak malicherných věcí. Velkým nebezpečím, na který poukazuje UIC i SŽDC, mohou být například i obyčejná audio sluchátka nebo mobilní telefon.

Se sluchátky na uších totiž chodec neslyší blížící se nebezpečí. Stačí se pak už jen špatně rozhlédnout nebo se neopatrně přiblížit ke kolejím. Přes puštěnou muziku či probíhající telefonický hovor člověk neslyší blížící se vlak, ani jeho houkání. „Na potřebnou reakci, která by zabránila neštěstí, už potom není čas. Ze zkratky přes koleje se pak stane rázem cesta nejdelší…,“ dodává ředitel Surý.

Zatímco osobní automobil dokáže ze stokilometrové  rychlosti zastavit během 50-80 metrů, vlaku to samé trvá 1200 - 1500 metrů. Pokud tak například někdo uklouzne při přebíhání trati před jedoucím vlakem, strojvedoucí nemá možnost zastavit před blížícím se nebezpečím a odvrátit srážku.

Tab. usmrcené a zraněné osoby 2003 - 5. 2014

celkové počty osob na dráze z toho na přejezdech
roku

zraněno
celkem

usmrceno
celkem
usmrcení
sebevražda
usmrceno
mimo
sebevrahů
usmrcení
na
přejezdech
celkem

 
sebevrazi na
přejezdech
2003 280 226 146 80 67 *
2004 281 235 159 76 56 *
2005 248 250 180 70 52 *
2006 270 251 209 42 45 20
2007 267 202 173 29 31 7
2008 341 224 178 46 44 19
2009 264 211 185 26 35 14
2010 262 241 194 47 49 15
2011 265 260 231 29 34 17
2012 208 224 198 26 26 8
2013 148 223 199 24 23 10
2014 70 109 98 11 16 7
celkem 2094 2656 2150 506 478 117

* do roku 2005 se sebevrazi nijak od ostatník usmrcených osob nerozlišovali

Vraťme se ale zpět k poklesu sražených přímo na železničních přejezdech. Těch je v ČR přes 8000. Zatímco v roce 2003 na nich zemřelo 67 lidí, v roce 2013 to byla už jen třetina. Je to kromě účinné prevence i důsledek postupného zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. SŽDC do ní vkládá ročně stovky milionů korun. Částečně se daří rušit i nevyužívané přejezdy na účelových, polních a lesních komunikacích; v rámci velkých investičních akcí na hlavních tratích se namísto železničních přejezdů budují nová a nejvíce bezpečná mimoúrovňová křížení. Výstavba takového bezpečného nadjezdu či podjezdu však v mnoha případech vyjde až na 100 milionů korun.

Řešením však zůstává především prevence. V rámci připojení SŽDC k mezinárodnímu dni ILCAD provozujeme také speciální tematický web, zaměřený právě na železniční přejezdy. Přímý odkaz na něj lze nalézt na hlavní straně našeho webu www.szdc.cz. Kromě veškerých informací, vztahujících se k této problematice, je zde ke stažení i speciální výukový film.

Další praktické informace a výukové materiály zaměřené na prevenci a odstranění nebezpečného a nezodpovědného chování na železničních přejezdech najdete na webových stránkách projektu www.levelcrossing.net a rovněž na www.ilcad.org.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC