ILCAD 2015

11.06.2015

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se již tradičně připojuje k celosvětové kampani ILCAD – Mezinárodního dne bezpečnosti na železničních přejezdech. Letošní ročník je věnován střetu osobního vlaku s nákladním vozidlem a následné záchraně zraněných.

ILCAD (International Level Crossing Awareness Day) vznikl v roce 2009 z iniciativy Mezinárodní železniční unie UIC nejprve jako evropská akce. O rok později se rozšířila na celý svět. Cílem je upozorňovat širokou veřejnost na železniční přejezdy a apelovat na dodržování pravidel a bezpečného chování s cílem minimalizovat nehody s fatálními důsledky. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se této iniciativy účastní od samého počátku. Do kampaně je dnes zapojeno přes 45 železničních společností z celého světa.

“K největším bezpečnostním rizikům, kterými se musí každodenně železniční společnosti zabývat, patří střetnutí účastníků silničního provozu nebo chodců s vlakem. I přesto, že železnice věnují značné úsilí na snižování rizika, stále příliš mnoho lidí denně umírá,“ uvedl generální ředitel UIC Jean-Pierre Loubinoux.

Správa železniční dopravní cesty si uvědomuje, že počet těchto nehod je stále zbytečně vysoký. „V naprosté většině jde však bohužel o jednoznačné porušení zákona ze strany řidičů silničních vozidel nebo chodců. A právě ukázka následků takového střetu a také postup záchranářů na místě bezprostředně po nehodě se stali tématem letošního ročníku ILCAD,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Srážka s vlakem má v drtivé většině fatální následky. „Touto ukázkou chceme varovat všechny ty, kteří si myslí, že oni jsou nezranitelní nebo si myslí, že jim se nic podobného nemůže stát,“ řekl Surý.

„Zatímco osobní automobil dokáže ze stokilometrové  rychlosti zastavit během 50-80 metrů, vlaku to samé trvá 1200 - 1500 metrů. Pokud se někdo rozhodne nerespektovat stažené závory a pokusí se projet těšně před přijíždějícím vlakem, strojvedoucí už nemá faktickou možnost zastavit před blížícím se nebezpečím a odvrátit tak srážku,“ dodal šéf SŽDC.

To potvrzuje člen představenstva Českých drah Michal Štěpán: „Stále častěji jsme svědky nerespektování výstražných znamení na přejezdech. V médiích se objevují videa, na kterých jsou vidět nejen osobní a nákladní auta, ale už i autobusy, které objíždějí spuštěné závory nebo přejíždějí přes varovně blikající přejezd. Bezohlední řidiči ohrožují sebe, ale i naše cestující a zaměstnance. Vedle zmařených lidských životů a zraněných je tu i materiální stránka. Jen v loňském roce dosáhly škody na našich vozidlech při nehodách na přejezdech 27,5 milionů korun, “ dodává Štěpán.

Následky takového střetu jsou pak i pro otrlé záchranáře těžkým soustem. „Po příjezdu na místo není čas na emoce. Naší prací a povinností je pomoci těm, kteří to potřebují,“ popisuje práci záchranářů velitel pražské jednotky drážních hasičů Václav Mlejnský. Jak sám přiznává, ani po letech praxe si však nelze zcela zvyknout na to nejhorší – děti v roli zraněných. V podobných případech, kdy se srazí vlak s větší překážkou, jako je kamion nebo autobus, to nebývá snadná práce. Následky jsou totiž většinou velmi těžké. „Už samotné vyproštění zraněných z pokroucených trosek je tak leckdy nesmírně náročné. Hraje se tu doslova o vteřiny,“ popisuje zásah velitel drážních specialistů.

Zatímco ve statistikách usmrcených chodců, kteří jsou sraženi přímo na železničních přejezdech, lze najít razantní pokles (od roku 2003 klesl až na třetinu!), u srážek s vozidly je tento trend setrvalý. Ročně tak dochází zhruba k 170 srážkám na přejezdech, při kterých umírají desítky lidí. Loňský rok byl v tomto ohledu smutným rekordem, když zemřelo 42 osob. Jen 19 z nich bylo chodů, zbytek připadá právě na řidiče vozidel.

 

Tab. nehody a usmrcené osoby 2012 - 2014

Přejezdy 2012 2013 2014
Počet střetnutí na železničních přejezdech celkem 176 165 173
Usmrceno celkem 27 23 42
Z toho usmrceno chodců 11 12 19

 

Vraťme se ale zpět železničním přejezdům. Těch je v ČR přes 8000. Řadíme se tak k evropskému unikátu v počtu přejezdů na kilometr trati. SŽDC vkládá do zvyšování jejich zabezpečení ročně stovky milionů korun. Částečně se daří rušit i nevyužívané přejezdy na účelových, polních a lesních komunikacích. V rámci velkých investičních akcí na hlavních tratích se namísto železničních přejezdů již budují i nová a nejvíce bezpečná mimoúrovňová křížení. Výstavba takového bezpečného nadjezdu či podjezdu však v mnoha případech vyjde až na 100 milionů korun.

„Sebelepší zabezpečení není nic platné, pokud se ho lidé rozhodnou nerespektovat. Věřím, že podobné akce jako je právě ILCAD jsou v tomto ohledu správně vynaloženým úsilím. Je potřeba lidem ukázat konkrétní rizika a následky a otevřít jim oči,“ uzavírá letošní ročník mezinárodní akce generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V rámci připojení SŽDC k mezinárodnímu dni ILCAD provozujeme také speciální tematický web, zaměřený právě na železniční přejezdy. Přímý odkaz na něj lze nalézt na hlavní straně našeho webuwww.szdc.cz. Kromě veškerých informací, vztahujících se k této problematice, je zde ke stažení i speciální výukový film.

Další praktické informace a výukové materiály zaměřené na prevenci a odstranění nebezpečného a nezodpovědného chování na železničních přejezdech najdete na webových stránkách projektu www.levelcrossing.net a rovněž na www.ilcad.org.

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC