ILCAD SŽDC kampaň

22.06.2010

Praha, 22. 6. 2010 – Chovejte se bezpečně na železničních přejezdech - tak zní letošní motto mezinárodního dne bezpečnosti na železničních přejezdech, ke kterému se za Českou republiku i letos připojila státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Pro železniční organizace ve 45 zemích světa se závěr června stává obdobím hodnocení osvětových akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.

Přes mnohé snahy o zvyšování bezpečnosti železničních přejezdů stále dochází na celém světě k mnoha nešťastným událostem, které vedou ke zranění nebo smrti účastníků silničního provozu. Ve většině případů k těmto událostem dochází vlivem nepozornosti nebo nedodržováním základních pravidel silničního provozu ze strany řidičů motorových vozidel nebo chodců. SŽDC v České republice spravuje přes 8 250 železničních přejezdů a řadí se tak v Evropě mezi země s velmi vysokým počtem přejezdů. Při srovnání počtu přejezdů, hustoty železniční sítě a počtů mimořádných událostí na přejezdech Česká republika nevybočuje z evropského průměru, přesto jsou počty obětí nezodpovědného chování řidičů a chodců příliš vysoké.

Přejezd je tak bezpečný, jak zodpovědně se na něm chová řidič!
Po mimořádných událostech s tragickými následky se ve většině případů objevují v médiích zprávy s titulky „železnice zabíjela“ nebo „nebezpečné přejezdy si vybrali opět svou daň“. Jako správce železniční infrastruktury se však SŽDC s těmito titulky nemůže ztotožnit, protože tragické události na železničních přejezdech v naprosté většině zaviní účastníci silničního provozu. Potvrzuje to i analýza záznamu kamerového systému, který má SŽDC na několika vybraných přejezdech. Výsledky této analýzy, která zohledňovala 24 hodin záznamu provozu na jednom železničním přejezdu, byly více než alarmující. Ze 137 případů činnosti přejezdového zabezpečovacího zařízení totiž ve 37 případech kamera zaznamenala porušení Zákona o provozu na pozemních komunikacích ze strany řidičů nebo chodců. Mezi těmi, kteří riskovali, byli například i řidiči autobusů, tedy řidiči z povolání! Vjížděli na přejezd v době, kdy to červená blikající světla zakazovala. V jednom případě dokonce kamera zachytila extrémně nebezpečnou situaci, kdy řidič vjel na přejezd v době, kdy se zvedaly závory a ty vlivem jízdy vlaku na druhé koleji opět klesly a řidiče tak zablokovaly v prostoru přejezdu. Pokud by se řidiči dopouštěli takového množství přestupků třeba jen na polovině přejezdů s poloviční frekvencí vlaků než na našem sledovaném přejezdu, znamenalo by to každý den přes 500 000 případů porušení zákona, ale hlavně zbytečného hazardu se zdravím a životem!

Ideálním preventivním řešením tragických událostí je rušení železničních přejezdů
Částečně se daří rušit zejména nevyužívané přejezdy na účelových komunikacích v polních a lesních cestách, rušeny jsou ale i železniční přejezdy v rámci velkých investičních akcí na hlavních tratích, kde vznikají nová mimoúrovňová křížení (nadjezdy nebo podjezdy). Náhrada jednoho železničního přejezdu mimoúrovňovým křížením se v mnoha případech blíží částce 100 milionů korun. Je proto zřejmé, že toto řešení není možné uplatnit v rámci celé železniční sítě ČR.

Snahou SŽDC je proto zvyšování zabezpečení vybraných přejezdů světleným zabezpečovacím zařízením, případně závorami. V roce 2009 SŽDC zrekonstruovala nebo dovybavila 135 železničních přejezdů s investičními náklady téměř 800 milionů korun. Také se podařilo zcela zrušit celkem 63 nevyužívaných nebo nadbytečných přejezdů. V tomto trendu pokračuje SŽDC i letos, v prvním čtvrtletí 2010 se podařilo trvale zrušit již 22 přejezdů.

Řešením zůstává především prevence
SŽDC se tak ve snaze o zvyšování bezpečnosti železničních přejezdů soustředí kromě investic do technického zajištění přejezdů, jejich rušení nebo náhrady, také na preventivní projekty. Počátkem tohoto roku vznikl nový výukový film s názvem „Na přejezdech chybují řidiči“, kde je popsána funkce jednotlivých přejezdových zabezpečovacích zařízení. Film názornou formou ukazuje správné chování řidičů a chodců na železničních přejezdech. Tento film je volně ke stažení na webových stránkách SŽDC (www.szdc.cz). V současné době připravujeme ve spolupráci s oddělením BESIP Ministerstva dopravy sérií preventivně-informačních videoklipů, popisujících správné chování, řešení krizových situací na přejezdech a funkci některých typů přejezdových zabezpečovacích zařízení. SŽDC připravuje rovněž projekt krátkých informačních klipů, které budou v následujícím školním roce promítány na základních a středních školách a upozorní žáky a studenty na základní chyby v chování na železničních přejezdech.

Informace o mezinárodním projektu ILCAD
K projektu se přihlásilo 45 zemí a zahrnuje silniční sektor, vládní agentury, správce železničních infrastruktur, policejní složky a neziskové organizace, které se věnují výuce a bezpečnosti na železničních přejezdech. Do projektu jsou zapojeny Evropské a Mezinárodní železniční organizace (CER, EIM, UIC), Evropský výbor pro bezpečnost dopravy (ETSC), Evropské fórum železničních přejezdů (ELCF) a Evropská železniční agentura (ERA). V letošním robce se do kampaně zapojila rovněž Dopravní divize UN-ECE, Latinskoamerická železniční asociace (ALAF) a Australská železniční asociace (ARA).

Aktivně se na kampani ILCAD podílí také Evropská komise, DG Move (Bezpečnost na silnicích) evropské komise pro mobilitu a přepravu zorganizovala workshop v dubnu 2010, zaměřený na bezpečnost na železničních přejezdech a financovala videoklip, určený pro účastníky silničního provozu a chodce. Videoklip napomáhá národním aktivitám jednotlivých zúčastněných států v rozšiřování prevence formou osvěty bezpečného chování na přejezdech.

Podrobné praktické informace a výukové materiály zaměřené na prevenci nebezpečného a nezodpovědného chování na železničních přejezdech najdete na webových stránkách projektu www.levelcrossing.net a další výukové materiály rovněž na www.ilcad.org.


Diskuse

Diskuse je zatím prázdná.
Vložit příspěvek
Vyjma zvýrazněných, příspěvky v diskusi nevyjadřují stanovisko SŽDC.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC