Česká železnice je otevřenější a konkurenceschopnější díky implementaci TSI-TAF

18.11.2015

Praha – Správa železniční dopravní cesty dokončila druhou fázi implementace TSI-TAF do svých informačních systémů. Primárním důvodem realizace projektu je úplné naplnění požadavků na vzájemnou datovou komunikaci danou Nařízením Evropské komise č. 62/2006 (ES) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému, zkráceně TSI–TAF.

 

 

 

„Důležitým přínosem projektu je zlepšení otevřenosti a tím i zvýšení konkurenceschopnosti železniční sítě vůči sousedním železničním infrastrukturám, sjednocení informačních a komunikačních systémů, zlepšení služeb provozovatele infrastruktury pro dopravce, což je jedním z předpokladů zvýšení poptávky po železniční dopravě v Česku,“ prohlásil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Nesporný význam má také vytvoření uceleného komplexu informačních systémů, které zajistí konsolidovaný systém řízení železničního provozu ve všech fázích životního cyklu vlaku. To umožní lepší a efektivnější využívání pořízených dat a tím i možnost efektivněji a jednodušeji využívat železniční síť v ČR za provozních podmínek fungujících v rámci EU.

Realizace finální fáze projektu zajistila instalaci funkcí, které přímo souvisejí s aktuálním stavem evropské implementace TSI-TAF, čímž je například napojení na společné centrální číselníky a využívání společného evropského komunikačního prostředku Common Interface, napojení na centrální informační systém pro sledování pohybu mezistátních vlaků RNE TIS či dopracování funkcionalit TSI-TAF v informačním systému operativního provozního řízení a rovněž operativního a základního plánování provozu. Úprava vnitřních procesů operativního plánování a řízení umožnila reálně naplnit funkcionality TSI-TAF definované pro rozhraní s dopravci a ostatními provozovateli infrastruktur.

Zhotoviteli jednotlivých částí stavby s názvem Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC, fáze 2, byly společnosti AŽD Praha s.r.o., Institut Jana Pernera o.p.s., ČD – Informační systémy, a.s., a OLTIS Group a.s. Celkové způsobilé náklady činily 39 700 000 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje 16 872 500 Kč. Národní financování projektu bylo zajištěno ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů SŽDC.

 

Název stavby Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC, fáze 2
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé AŽD Praha s.r.o., Institut Jana Pernera o.p.s., ČD – Informační systémy, a.s., a OLTIS Group a.s
Termín zahájení 12/2013
Termín dokončení 05/2015
Celkové náklady stavby 39 700 000 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 16 872 500 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC