Provoz na trati Jaroměř – Stará Paka bude bezpečnější

15.06.2015

Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila modernizaci zabezpečovacího zařízení na trati Jaroměř – Stará Paka. Cílem projektu je především zvýšení bezpečnosti provozu na železnici omezením vlivu lidského činitele a zavedením dálkového ovládání zabezpečovacích zařízení (DOZ).

 

 

 

„Modernizace v úseku Jaroměř – Stará Paka bude přínosná v mnoha ohledech. Díky instalaci zabezpečovacího zařízení dojde ke zvýšení bezpečnosti na trati a snížení provozních nákladů.
Projekt bude mít pozitivní dopad také na komfort cestování, zkrátí se jízdní doba a cestující budou navíc lépe informováni o aktuálním dění na trati,“
shrnul přínosy stavby generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Jejím hlavním předmětem je zřízení moderních elektronických systémů v rámci zabezpečovacího zařízení 3. kategorie. Ty eliminují případné chyby lidského činitele a umožňují aplikovat nadstavbové systémy, které poskytují obsluhujícím provozním zaměstnancům komfort počítačového ovládání. Nový řídicí systém zajistí zkrácení provozních intervalů pro křižování vlaků ve stanici a tím přispěje ke zkrácení jejich jízdních dob. Nově bude zabezpečovací zařízení ovládat dispečer z Jednotného obslužného pracoviště (JOP) ve Staré Pace.

Součástí stavby je také úprava nástupišť a přístřešků v železničních stanicích i na zastávkách s cílem zabezpečit komfortní a bezbariérový přístup cestujících. Dále dojde k modernizaci osvětlení, které zajistí bezpečnost na nástupištích i v nočních hodinách. Některé stávající výhybky nahradí zařízení nového typu, což přispěje k významnému zvýšení bezpečnosti provozu a současně i komfortu při jízdě.

Celkové náklady stavby s názvem DOZ trati Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo) činí 461 357 968 Kč bez DPH. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až v maximální výši 365 929 241 Kč. Národní financování projektu zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Dokončení prací je plánováno na konec srpna letošního roku.

 

Název stavby DOZ trati Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)
Investor stavby

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace
Zhotovitel

SDRUŽENÍ Jaroměř – Stará Paka:

Starmon  s.r.o.

AŽD Praha s.r.o.

SUDOP Praha a.s.
Termín zahájení stavby 03/2015
Termín dokončení 08/2015
Celkové náklady stavby 461 357 968 Kč
Schválený příspěvek EU 365 929 241 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC