Správa železniční dopravní cesty sjednocuje od 9. prosince 2012 hlášení na nádražích

06.12.2012

Praha, 6. prosince – S příchodem nového jízdního řádu začne platit nová směrnice Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která stanovuje podmínky informování cestujících o jízdě vlaku v železničních stanicích a zastávkách. Za jejím vznikem stála především potřeba definovat jednotný standard při poskytování informačních služeb nejen cestujícím a dopravcům, ale i dalším zájemcům, kteří by chtěli využít zařízení železniční infrastruktury pro prezentaci reklamních informací.

Dalším důvodem ke změnám v podávání informací cestujícím je snaha zredukovat délku a počet stávajících hlášení, protože v lokalitách s větší hustotou provozu už na informování cestujících dle stávajícího systému nedostačovala informační kapacita. Zavedení nového způsobu informování cestujících by tak mělo přispět k redukci hlukové zátěže v železničních stanicích a v jejich bezprostředním okolí.

Prostřednictvím staničního rozhlasu budou cestující nadále informováni především o podstatných skutečnostech, zatímco jiné, dosud zveřejňované údaje s obecně menším významem, budou z relace vypuštěny.

K uvedeným změnám SŽDC přistoupila po dohodě s dopravci, aby rozsahem informací poskytovaných staničním rozhlasem následovala provozovatele dráhy v jiných Evropských zemích. K podobnému kroku se v roce 2007 odhodlalo také pražské letiště, které v rámci celoevropského trendu ztišení letištních hal sáhlo k ještě zásadnější redukci při poskytování informací prostřednictvím letištního rozhlasu.

Hlásit se bude i nadále vše důležité

Za hlavní účel informování cestujících považuje SŽDC upozornění na jízdu vlaku s přepravou cestujících a na provozní odchylky od údajů uvedených v jízdním řádu, a proto budou od 9. prosince 2012 do staničního hlášení zařazovány údaje o řazení vlaku a jiné doplňkové informace pouze tehdy, bude-li to dopravce u konkrétního spoje v konkrétní stanici požadovat.

Cestující však nemusí mít obavu z toho, že by nový způsob staničního hlášení přinesl zhoršení úrovně informačních služeb. Redukce bude uplatněna např. při výčtu mezilehlých stanic a zastávek v trase vlaku, kdy budou uváděny jen některé stanice odbočné, přípojné nebo jinak důležité.

Ve stanicích, které jsou vybaveny automatizovaným hlášením, bude probíhat přechod na nový způsob informování cestujících postupně v rámci přechodného období, neboť úprava provozních aplikací je časově náročná.

SŽDC věří, že cestující nový trend při zajišťování informačních služeb uvítají, protože jim přinese značnou úlevu od stávající senzorické zátěže. Nebude-li aktuální provozní situace ovlivněna mimořádnostmi, dojde díky redukci rozsahu a počtu hlášení zejména v lokalitách s hustou dopravou k výraznému ztišení stanice. Odbourání informačního smogu přinese podle psychologů také větší bezděčnou připravenost cestujících věnovat pozornost zahájení informačního procesu a díky stručnosti sdělení i větší ochotu zabývat se obsahem staničního hlášení.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC