SŽDC postupuje při kácení porostů v souladu s platnými zákony

28.06.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) má jako provozovatel železniční infrastruktury v České republice mimo jiné povinnost zajistit bezpečnost a plynulost drážní dopravy. Mezi mimořádné události, které mohou zastavit provoz vlaků na železničních tratích, patří pády stromů do kolejiště. SŽDC ve snaze maximálně omezit počet těchto případů plně využívá svých možností a v souladu s platnou legislativou kácí dřeviny v ochranném pásmu dráhy.
 

Česká železnice velmi často protíná zalesněné úseky, kde stromy rostou v bezprostřední blízkosti kolejí. Největší problémy vznikají při nepříznivých povětrnostních podmínkách, zejména při vichřicích a orkánech. Například v říjnu loňského roku způsobila vichřice Herwart, která se prohnala nad územím ČR, pád více než dvou set stromů do kolejiště. Téměř ve všech případech šlo o zdravé dřeviny. V případě těchto kalamitních stavů SŽDC okamžitě vysílá do terénu stovky zaměstnanců, zejména drážních hasičů, elektrikářů, techniků zabezpečovacího zařízení a traťových dělníků, kteří se snaží co nejdříve obnovit provoz na trati.

SŽDC má přímo ze zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, povinnost zajistit bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy. K tomuto účelu plně využívá i novelu zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) ze 4. dubna 2017, kdy podle § 8 odst. 2 může odstraňovat dřeviny za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy.

Na rozdíl od minulých let již SŽDC nemusí žádat o svolení příslušný orgán ochrany přírody, ale kácení mu musí pouze písemně ohlásit, a to nejméně 15 dnů předem. Ten je může pozastavit, omezit nebo zakázat, ale výhradně na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu. V případech, kdy pád stromu hrozí bezprostředním ohrožením života či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, může dokonce kácení nahlásit pouze zpětně.

Přestože SŽDC zejména v posledních letech zintenzivnila údržbu doprovodné vegetace v ochranném pásmu dráhy, stále dochází ročně v průměru k 70 srážkám vlaku se stromem spadlým do kolejiště. V posledních letech ale začínají převažovat pády stromů rostoucích na pozemcích cizích vlastníků. V roce 2016 došlo celkem k 48 srážkám, které způsobily přímé škody na železniční infrastruktuře a drážních vozidlech za 5,6 milionu korun. V roce 2017 byla situace ovlivněna již zmíněnou vichřicí Herwart, kdy došlo k 80 srážkám a škodám převyšujícím 6,6 milionu korun. Za letošní rok SŽDC eviduje již 33 srážek a škody za 3,1 milionu korun.

Příkladem zanedbané péče o stromy může být i mimořádná událost z 19. června letošního roku na trati Újezdec u Luhačovic – Luhačovice, kdy strom rostoucí na soukromém pozemku a mimo obvod dráhy spadl těsně před přijíždějící vlak, přičemž poškodil jeho kabinu a způsobil řezné rány strojvedoucímu.

 

    


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC