SŽDC zahájila rekonstrukci trati Klatovy – Železná Ruda

24.06.2015

Železná Ruda, 24. června 2015 – Nové koleje, nástupiště i zabezpečovací zařízení. To všechno vyroste na téměř padesátikilometrovém úseku železniční trati Klatovy – Železná Ruda. Slavnostní zahájení rozsáhlé rekonstrukce proběhlo i za účasti hostů z Německa v prostorách železniční stanice Železná Ruda-Alžbětín, která leží přímo na česko-německé hranici.

 

 

„Letos realizujeme řadu regionálních staveb na tzv. národní síti. Trať z Klatov do Železné Rudy je součástí důležité spojnice z Plzně na Šumavu. Cestující se mohou těšit především na zvýšení komfortu železniční dopravy v této lokalitě,“ sdělil generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý.

Stavba vychází z konceptu Plánu obslužnosti Plzeňského kraje a je v souladu s výhledovou koncepcí dálkové osobní dopravy Ministerstva dopravy. Přinese zvýšení rychlosti na této turisty oblíbené železniční spojnici a tudíž i zkrácení jízdních dob vlaků. Zvýší se propustnost trati a také její bezpečnost. Mezi nejviditelnější přínosy projektu patří výstavba nových nástupišť a rekonstrukce či úprava osvětlení ve stanicích.

Ve všech železničních stanicích s výjimkou Klatov a na dotčených traťových úsecích stavbaři dále vybudují nové zabezpečovací zařízení 3. kategorie a moderní sdělovací zařízení. Z hlediska provozu je však ještě důležitější rekonstrukce železničního svršku a spodku. Úsek rekonstruované trati od zastávky Dešenice do Železné Rudy-Alžbětína přitom leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Samotné stavební práce mezi Klatovy a Železnou Rudou začaly letos v březnu a podle harmonogramu by měly být dokončeny v únoru příštího roku. Jejich zhotovitelem je společnost SBT+OHL+AŽD Klatovy tvořená společníky Subterra a.s., OHL ŽS a.s. a AŽD Praha s.r.o. Správcem společnosti je Subterra a.s.

Celkové náklady stavby činí 929 607 348 Kč bez DPH. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava navržen na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Národní financování projektu zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Společnost SBT+OHL+AŽD Klatovy (vedoucím společníkem je Subterra a.s. a společníky OHL ŽS, a.s. a AŽD Praha s.r.o.)
Umístění stavby km 0,000 (ŽST Železná Ruda-Alžbětín, státní hranice) km 49,181 (ŽST Klatovy – výpravní budova)
Traťová rychlost 75 až 90 km/h
Termín zahájení stavby 03/2015
Termín dokončení stavby 02/2016
Celkové náklady stavby 929 607 348 Kč (bez DPH)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC