Stavba nového mostu v Kolíně je v poločase

07.07.2010

Kolín, 6. července 2010 – Necelé čtyři měsíce od chvíle, kdy začaly bourací práce na kolínském železničním mostu, hlásí Ředitelství vodních cest ČR a firmy Viamont DSP a. s., Eurovia CS, a.s. a EDS Holding, a.s., že nová polovina mostu září nad Labem. Stavbaři se tak mohou pustit do zbourání a stavby té druhé. Provoz na železniční trati zůstane zachován. Vlaky budou jezdit i nadále pouze po jedné koleji.

Práce na rekonstrukci stávajícího dvoukolejného železničního mostu přes Labe z roku 1908 pokročily do další fáze. Od večera 6. července budou vlaky překonávat Labe po jedné koleji na novém mostě a stavbaři se tak budou moci pustit do druhé poloviny stavby, při které opět nejprve rozeberou původní přes 100 let starou konstrukci mostu koleje druhé a následně vystaví most úplně nový. Dříve instalované výhybky umožní zachování železniční dopravy bez výrazného omezení provozu, neboť vlaky v době výstavby již budou využívat novou kolej.

Od dnešního dne mohou cestující také využívat kompletně zrekonstruované nástupiště č. 5, které nyní splňuje nároky moderní osobní železniční dopravy na pohodlné a bezpečné cestování. Nástupištní hrana je pro snadný nástup a výstup 550 mm nad temenem kolejnice. Zároveň nechybí bezbariérové přístupy nebo informační systém. Nástupiště č. 4, které jako poslední ještě nebylo zmodernizováno, se od srpna postupně uzavře a bude přebudováno obdobně jako pětka. Dokončuje se tak komplexní rekonstrukce železniční stanice Kolín hlavní nádraží jako významného dopravního uzlu.

Starý most nevyhovuje svou podjezdnou výškou 4,35 m současným požadavkům na parametry vodní cesty. Bude proto nahrazen novým moderním mostem s podjezdnou výškou 5,25 m. Rekonstrukce mostu probíhá vždy na jedné jeho polovině. Investor minimalizuje dopad rekonstrukce na železniční provoz díky výhybkám, které umožní zkrátit nezbytně nutné převedení dvoukolejného provozu na jednokolejný pouze na prostor rekonstruovaného mostu. Zhotovitel stavby i ŘVC ČR úzce spolupracují se Správou železniční dopravní cesty, s.o., která zároveň v rámci stavby zajišťuje technický dozor a koordinaci.

Při rekonstrukci bude upraveno přes 2900 m železničního spodku a svršku, postaveno nové trakční vedení a trať se dočká i moderního zabezpečovacího zařízení. Budou také zrekonstruovány dva železniční přejezdy v ulicích Starokolínská a Tovární. Přejezdy budou zabezpečené nejmodernější technologií a jejich povrch bude celopryžový, čímž se výrazně sníží hlučnost silničního provozu.

V rámci stavby byla také realizována protihluková opatření na ochranu přilehlých obytných objektů v podobě protihlukových stěn v délce téměř 1000 metrů. Tím byla snížena hluková zátěž v okolí trati.

 


Projekt za 1,23 mld. Kč podpoří i Evropská unie. 877 mil. Kč bude zaplaceno prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylé náklady budou uhrazené ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Více informací o projektech naleznete na www.rvccr.cz


Kontakt:

Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR

Václav Straka
tiskový mluvčí
E: straka@rvccr.cz
M: 602 368 719


Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Pavel Halla
tiskový mluvčí
E: halla@szdc.cz
T: 222 335 209
M: 602 665 850
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC