Konec náhradní autobusové dopravy mezi Plzní a Chebem

27.04.2011

Pravidelný železniční provoz na západní větvi III. TŽK obnoven

Plzeň, 29. dubna 2011 – Po téměř pěti letech náročných stavebních úprav končí k 30. Dubnu 2011 výluky na III. tranzitním železničním koridoru mezi Plzní a Chebem. Cestující tak nebudou muset přestupovat na autobusy náhradní dopravy. Západní větev III. TŽK je součástí transevropské železniční sítě a představuje rychlé spojení hlavního města Prahy, západočeské metropole Plzeň a sousední Spolkové republiky Německo.

 

 

Stavební úpravy mezi Plzní a Chebem byly rozděleny do tří etap: Plzeň – Stříbro, Stříbro – Planá a u Mariánských Lázní a Planá u Mariánských Lázní – Cheb. Všechny tři stavby jsou významnou měrou (až 85 %) spolufinancovány Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti EU. Přínosem je zkapacitnění úseku, zvýšení traťové rychlosti a tím i zkrácení jízdní doby a v neposlední řadě výrazné zvýšení standardu cestování. Investorem staveb je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Základní parametry staveb v úseku Plzeň – Cheb:

Stavba „Optimalizace trati Plzeň – Stříbro“

Délka úseku:            30,060 km
Termín zahájení:       4/2006
Termín dokončení:    4/2009

Hlavní přínosy stavby:
Stěžejní částí byla výstavba druhé koleje mezi stanicemi Kozolupy a Pňovany, rekonstrukce železničního svršku a spodku, nástupišť, pozemních objektů, trakčního vedení a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v celém úseku. Novým mostem v km 371,429 bylo odstraněno úrovňové křížení s komunikací III. třídy v chatové oblasti u přehrady Hracholusky, což výrazně zvýšilo bezpečnost silniční a železniční dopravy v této lokalitě.

Investiční náklady stavby: 4,4 mld. Kč
Město Plzeň přispělo částkou 140 200 000 Kč.
- z toho příspěvek v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti EU:

Projekt Optimalizace trati Plzeň – Stříbro je spolufinancován z Fondu soudržnosti Evropské unie, a to ve výši 61% z celkových způsobilých nákladů stavby.

Stavba „Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní“

Délka úseku:            32 km
Termín zahájení:       05/2008
Termín dokončení:    05/2011

Hlavní přínosy stavby:
Hlavní náplní stavby jsou především úpravy zemního tělesa a kolejové úpravy vč. směrových posunů, za účelem zvýšení rychlosti a bezpečnosti provozu. Vzhledem k tomu, že stavba je situována ve velmi složitém a nepřístupném území, bude rychlost oproti stávajícím traťovým rychlostem, které jsou v rozmezí 60 – 90 km/hod, zvýšena pro klasické soupravy až na cca 120 km/hod a pro soupravy s naklápěcí technikou až na cca 140 km/hod.

Investiční náklady stavby: 4,3 mld. Kč
- z toho příspěvek v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti EU:

Stavba je v rámci Operačního programu Doprava financovaná z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z Fondu soudržnosti EU je spolufinancována v maximální míře 73,08 % ze způsobilých nákladů stavby.

Stavba „Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb“

Délka úseku:            39,838 km
Termín zahájení:       11/2007
Termín dokončení:    12/2010

Hlavní přínosy stavby:
Hlavní náplní stavby byly především úpravy zemního tělesa a kolejové úpravy vč. směrových posunů, za účelem zvýšení rychlosti a bezpečnosti provozu. Oproti původním traťovým rychlostem v rozmezí 70 – 100 km/hod vzroste v daném úseku traťová rychlost pro klasické soupravy až na 120 km/hod a pro soupravy s naklápěcí technikou až na 150 km/hod.

Investiční náklady stavby: 4,4 mld. Kč
- z toho příspěvek v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti EU:

Stavba je v rámci Operačního programu Doprava financovaná z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z Fondu soudržnosti EU v míře spolufinancování 73,08 % za způsobilých nákladů stavby. Příspěvek EU na tuto stavbu činí v maximální míře 2 858 355 874 Kč.

 

Celkově dojde mezi Plzní a Chebem ke zkrácení jízdní doby u rychlíkových souprav až o 16 minut. Výrazně se tak zvyšuje konkurenceschopnost osobní železniční dopravy. Železniční stanice Cheb byla pro potřeby transevropské železniční sítě TEN-T optimalizována v letech 2004 – 2006. V současné době je zpracovávána studie na provedení úprav zbývajícího úseku trati z Chebu na státní hranice s Německem. Řada otazníků ale zůstává zejména vzhledem k nejasné koncepci rekonstrukce trati na německé straně.

Pozn.: Slavnostní ukončení stavby „Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb“ se uskuteční v pátek 20. května od 11:00 v železniční stanici Mariánské Lázně.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC