Konference železničních odborníků v Jihlavě

26.03.2009

Konference železničních odborníků nahlédla do minulosti i budoucnosti

Jihlava, 26. března 2009 – V Jihlavě se uskutečnila třídenní celorepubliková konference s názvem Železniční dopravní cesta 2009. Akce se účastnilo téměř 400 odborníků na železniční infrastrukturu z České republiky a Slovenské republiky. Akci pořádala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Konference se věnovala problematice železničního svršku a spodku, staveb železničního spodku a souvisejícím legislativním, teoretickým i praktickým otázkám. V traťovém úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice byl předveden v ČR pilotní soubor vylepšených konstrukcí na železničním svršku snižujících hlukovou zátěž při průjezdu vlaků. Představena byla také nová traťová mechanizace urychlující likvidaci vegetace v okolí železničních tratí.

Akce se účastnil také hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. Podtrhl zejména důležitost vzájemné spolupráce mezi správcem železnice a institucemi státní správy a samosprávy. Konference byla i významnou událostí pro město Jihlava. Před Dělnickým domem bylo možno nahlédnout do železniční historie – k vidění byly historické drážní drezíny, které kdysi sloužily ke kontrole technického stavu železničních tratí a jejich údržbě.

V rámci konference zaznělo motto Raoula Dautryho: "Železnice nesnáší průměrnost. Aby mohla splnit svoji úlohu, musí být dokonalá." Tento citát přesně vystihuje směr, kterým se manažer infrastruktury, v případě České republiky SŽDC, chce ubírat.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC