Kontrolně analytické centrum pomáhá při dálkovém řízení železniční dopravy

20.06.2016

Praha, 20. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila výstavbu Kontrolně analytického centra řízení dopravy (KAC), realizovanou zejména ve dvou technologických lokalitách CDP Praha a CDP Přerov. Jde o projekt, který v souladu s evropskými trendy vytváří předpoklady pro postupné zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR.

 

 

Systém KAC prostřednictvím stávajících a nových datových sítí SŽDC integruje a archivuje data ze systémů pro snímání a záznam hlasové komunikace a objektového videa v rámci celé České republiky. Z důvodu bezpečnosti centra byla dislokace centrálních prvků navržena do dvou lokalit, které jsou navzájem plně zálohovány. KAC dále získává informace o činnosti elektronických zabezpečovacích systémů z obou centrálních dispečerských pracovišť (CDP) v Praze a Přerově a řízených oblastí zaústěných do těchto CDP. Je napojen na centrální systém správy uživatelských účtů a poskytuje informace pro dispečerské telefonní terminály.

„Systém KAC je zpřístupněn online pro vybrané pracovníky SŽDC, kterým zajistí přístup k záznamům pomocí jednoduchého a přehledného webového rozhraní ze všech míst SŽDC, a zjednoduší tak práci dispečerských a kontrolních pracovníků,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

„Jsme rádi, že jsme mohli řídit a dodat takto technologicky náročný a rozsáhlý projekt, na kterém se podílely desítky našich zaměstnanců. Posilujeme tak své interní kompetence v oblasti instalace a konfigurace technologií DWDM a MPLS,“ sdělil předseda představenstva ČD - Telematiky Miroslav Řezníček.

Do systému KAC jsou začleněny i železniční stanice v oblasti ovládané z CDP, které nejsou zapojené do dálkového ovládání (DOZ). Po rekonstrukci těchto stanic a začlenění do DOZ dojde ke konfiguraci a novému nastavení přenosu informací do systému KAC. Ty jsou přenášeny ze stávajících i budoucích regionálních dispečerských pracovišť. K jejich zapojení a přenosu informací dojde po realizaci optického propojení a výstavby datové konektivity.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské dopravní síti TEN-T. Realizací stavby došlo ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železniční dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Kontrolně analytické centrum řízení dopravy činily 545 046 736 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až v maximální výši 440 489 681 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost ČD - Telematika a.s.


 

Název stavby Kontrolně analytické centrum řízení dopravy
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé ČD - Telematika a.s.
Termín zahájení 07/2015
Termín dokončení 06/2016
Celkové náklady stavby 545 046 736 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 440 489 681 Kč

 

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC