Přistoupení ČR k nákladnímu koridoru Severní moře – Balt

17.04.2015

(Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hamburg/Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen-Aachen/Berlin-Warszawa-Terespol (polsko-běloruská hranice)/Kaunas-Rīga-Tallinn)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 913/2010 definovalo v roce 2010 devět železničních nákladních koridorů (RFC/rail freight corridors), kterými se na území EU vytváří železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu. Tato síť tzv. nákladních koridorů má za cíl v rámci EU zvýšit podíl environmentálně šetrnější železnice na přepravním trhu a podpořit rozvoj vnitřního trhu v oblasti nákladní dopravy.

Českou republikou, která tradičně leží na křižovatce důležitých evropských tras, až dosud procházely tři z devíti evropských koridorů. Koridor RFC 5 (Balt – Jadran), RFC 7 (Orient/Východo-středomořský) a RFC 9 (Česko-slovenský, zkr. CS koridor). Žádný z těchto koridorů však ČR dostatečně nenapojoval na státy západní Evropy. ČR a země RFC 8 (BE, NL, DE, PL, LT) proto vyvinuly společné úsilí vůči Evropské komisi a společně s Polskem požádali o rozšíření tohoto koridoru o novou jižní větev, která k tomuto koridoru připojuje vedle ČR také oblasti Dolního a Horního Slezska, jež se rovněž vyznačují silnými hospodářskými vazbami na průmyslovou oblast Porýní a severomořských přístavů. ČR se tímto stává místem propojení koridorů 7, 8 a 9.

Dne 16. dubna 2015 došlo k završení schvalovacího procesu Evropskou komisí a k přistoupení ČR k nákladnímu koridoru Severní moře – Balt. ČR se tak po více než dvou letech příprav stává plnohodnotným členem tohoto koridoru, označovaného jako RFC 8. Železniční trať Praha – Kralupy nad Vltavou – Děčín – Drážďany s pokračováním dále na Hannover je nyní novou větví koridoru Severní moře – Balt s nezanedbatelným významem pro rozvoj kombinované dopravy i našich terminálů, které tímto získávají výhodné napojení na severoněmecké přístavy i přístavy Rotterdam a Antverpy.

Pro české dopravce operující mezi ČR a severomořskými přístavy a Porúřím znamená toto přistoupení příležitost získat přístup k tzv. předpřipraveným trasám, jež jsou na každém z nákladních koridorů konstruovány a zájemcům z řad dopravců a přepravců jediným kontaktním místem koridoru (tzv. C-OSS) nabízeny. Jejich smyslem je na koridorových tratích garantovat souvislou a rovnoměrnou kapacitu pro vlaky nákladní dopravy (přednostně těm, které překračují alespoň jednu státní hranici) a tím přispět ke zrychlení, zvýšení spolehlivosti a celkové výkonnosti nákladní železniční dopravy s pozitivním vlivem na konkurenceschopnost železnice jako celku.

Přistoupení ČR k RFC Severní moře – Balt je tedy krokem k vyšší propojenosti Evropy i příležitost pro další posílení úlohy železnice na těchto klíčových relacích.

Více informací o nákladním koridoru RFC 8 na webu www.rfc8.eu. Více informací o dalších nákladních koridorech na webu www.rne.eu/rail-freight-corridors-rfcs.html.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC