Vnitřní prošetření stavu železniční trati Kostelec u Jihlavy – Slavonice

06.05.2011

Praha, 6. 5. 2011 - Technický stav železniční tratě Kostelec u Jihlavy – Slavonice není důvodem k obavám
o bezpečnost cestujících a železniční dopravy na této trati. Trať je pravidelně kontrolována, udržována a jsou na ní prováděny potřebné opravy pro zajištění bezpečnosti.

V roce 2010 bylo na opravy a údržbu železniční infrastruktury na této trati vynaloženy finanční prostředky ve výši více než 14 mil. Kč. V poslední době na této trati byla mimo jiné provedena výměna cca 3 000 pražců, 2 000 m kolejnic, oprava deseti železničních přejezdů, tří propustků, výměna mostnic na čtyřech mostech. Bezpečnost byla a je zajištěna zvýšenou dohlédací a kontrolní činností, v rámci které byly jednotlivé typy vad sledovány, byl  posuzován jejich vývoj a v případě rozvoje byla činěna opatření.
V této souvislosti je nutné uvést, že prakticky všechny typy vad se po celou dobu nijak nerozšiřovaly a nevyvíjely. V současné době se již výměna kolejnic provádí s tím, že práce budou dokončeny do 30. 6. letošního roku.

Drážní inspekcí jednostranné prezentování názorů souvisejících s bezpečností železničního provozu nepřispívá k řešení jednotlivých případů. Společným úsilím provozovatele dráhy, dopravců a v neposlední řadě i Drážní inspekce vůči cestující veřejnosti, by měl být objektivní a nezkreslený obraz železnice jako nejbezpečnějšího způsobu pozemního cestování vůbec, jak dokládají i statistiky nehodovosti na pozemních komunikacích v porovnání s železniční dopravou.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC