Nová zastávka Krásný Jez

27.11.2009

Nová železniční zastávka Krásný Jez

Krásný Jez, 27. listopadu 2009 – Už od nového grafikonu (13. prosince) budou moci na Karlovarsku cestující využívat zcela novou železniční zastávku Krásný Jez. Její výstavba byla realizována z potřeby zlepšit dostupnost železniční dopravy pro obyvatele. Stávající železniční stanice Krásný Jez je totiž od obce vzdálená více než jeden kilometr. Zřízením nové zastávky přímo v obci jsou vytvořeny veškeré podmínky pro zvýšení atraktivity železniční osobní dopravy. Investorem akce byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Plzeň.

Zastávka má nový přístřešek pro cestující, bezbariérový přístup, moderní 80 metrů dlouhé nástupiště s výškou 550 mm nad temenem kolejnice pro lepší nástup a výstup cestujících. Nechybí ani stojan na jízdní kola. Stavba Krásný Jez - zastávka v sobě zahrnovala také rekonstrukci železničního svršku v délce cca 200 metrů, provedení úprav na zabezpečovacím zařízení a výstavbu nového veřejného osvětlení.

Nové nástupiště je typu UMSTEIGER PLUS 2000 od německé firmy FRENZEL-BAU. Jedná se o v České republice ověřený a používaný typ. Nástupiště UMSTEIGER PLUS 2000 tvoří nástupištní desky položené na dlouhé betonové nosníky, které jsou osazeny do betonových patek. Je snadno rozebíratelné, působí kompaktnějším dojmem a poskytuje cestujícím větší komfort než stávající typy nástupišť. Železniční svršek byl upraven strojním čištěním štěrkového lože a obměnou kolejového roštu. Původní dřevěné pražce byly nahrazeny betonovými.

Realizace projektu se uskutečnila v říjnu letošního roku, přičemž hlavní práce probíhaly v rámci nepřetržité osmnáctidenní výluky. Stavbu realizovala firma EDIKT a. s. České Budějovice, nástupištní konstrukci montovala firma FRENZEL-BAU se sídlem v německém Plavnu.

Stavba byla financována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Náklady na realizaci představují částku 11 816 000 Kč. Projekt vypracovala akciová společnost SUDOP Project Plzeň.

Technické parametry

  • Realizace: říjen 2009
  • Úprava železničního spodku: cca 200 m
  • Rekonstrukce železničního svršku: 200 m
  • Nástupiště a zpevněné plochy: 80 m

V rámci akce byla dále provedena úprava zabezpečovacího zařízení a bylo zřízeno nové veřejné osvětlení, rozvody nízkého napětí a přístřešek pro cestující.

Nová železniční zastávka Krásný Jez

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC