Správa železniční dopravní cesty zahájila rekonstrukci výhybek ve stanici Křižanov

13.08.2013

Křižanov, 13. srpna 2013 – Jak vyplývá ze samotného názvu stavby, jejím hlavním předmětem je rekonstrukce výhybek ve stanici Křižanov ve směru na Havlíčkův Brod (tzv. brodské zhlaví). Částečnými opravami projde navíc i opačný konec stanice (tzv. brněnské zhlaví). Výhybky na brodském zhlaví budou současně vybaveny elektrickým ohřevem. Realizací stavby dojde k dosažení normového stavu a ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

 

 

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) přistoupila k rekonstrukci z důvodu neodpovídajícího technického stavu výhybek, kdy jednotlivé součásti výhybkových konstrukcí vykazují míru opotřebovanosti. Zachování normového stavu svršku a spolehlivého chodu jazyků při přestavování již znamenalo zvýšené nároky na údržbu.

Rekonstrukce trakčního vedení bude provedena tak, aby umožnila rychlost vlaků 100 km/h (výhledově 120 km/h) v hlavních kolejích a byla zajištěna bezproblémová sjízdnost troleje na všech elektrizovaných kolejích a výhybkách. U rekonstruovaných kolejí se také vybuduje nové odvodnění. U mostu v km 61,357 dojde k obnovení vodotěsné izolace pod rekonstruovanými kolejemi a odvedení vody z této izolace mimo mostní objekt.

Stavba byla navržena ke spolufinancování z Fondu soudržnosti EU prostřednictvím Operačního programu Doprava na programové období 2007–2013. Financování z národních zdrojů zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.Křižanov, 13. srpna 2013 – Jak vyplývá ze samotného názvu stavby, jejím hlavním předmětem je rekonstrukce výhybek ve stanici Křižanov ve směru na Havlíčkův Brod (tzv. brodské zhlaví). Částečnými opravami projde navíc i opačný konec stanice (tzv. brněnské zhlaví). Výhybky na brodském zhlaví budou současně vybaveny elektrickým ohřevem. Realizací stavby dojde k dosažení normového stavu a ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) přistoupila k rekonstrukci z důvodu neodpovídajícího technického stavu výhybek, kdy jednotlivé součásti výhybkových konstrukcí vykazují míru opotřebovanosti. Zachování normového stavu svršku a spolehlivého chodu jazyků při přestavování již znamenalo zvýšené nároky na údržbu.

Rekonstrukce trakčního vedení bude provedena tak, aby umožnila rychlost vlaků 100 km/h (výhledově 120 km/h) v hlavních kolejích a byla zajištěna bezproblémová sjízdnost troleje na všech elektrizovaných kolejích a výhybkách. U rekonstruovaných kolejí se také vybuduje nové odvodnění. U mostu v km 61,357 dojde k obnovení vodotěsné izolace pod rekonstruovanými kolejemi a odvedení vody z této izolace mimo mostní objekt.

Stavba byla navržena ke spolufinancování z Fondu soudržnosti EU prostřednictvím Operačního programu Doprava na programové období 2007–2013. Financování z národních zdrojů zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

Název stavby  
Objednatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant Valbek, spol. s r. o.
Zhotovitel Viamont DSP a.s.
Začátek a konec stavby km 61,297 –  km 62,408
Počet výhybek 8 nových, 1 regenerovaná
Termín zahájení 05/2013
Termín ukončení 10/2013
Celkové investiční náklady 134 545 732 Kč
Vlastní investice (bez DPH) 57 810 406 Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC