Cesta vlakem v úseku Liberec – Harrachov výrazně zrychlí

09.12.2015

Liberec, 9. prosince 2015 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila celkem tři stavby na jednokolejné regionální trati vedoucí z Liberce přes Tanvald, Desnou a Kořenov až do Harrachova: rekonstrukce traťového úseku Liberec – Tanvald a Harrachovského tunelu a zřízení výhybny Harrachov.

 

 

 

„Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald – Harrachov byla již zcela nezbytná pro další rozvoj celého regionu, a proto zde již od loňského roku probíhaly rozsáhlé stavební práce. Věřím, že nám cestující odpustí dočasné nepohodlí, protože výsledek stojí za to. Zatímco dříve jim cesta vlakem na této trase trvala 70 minut, nyní dojezdová doba klesla pod hodinu,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Cestující ocení rovněž větší komfort při pohybu v železničních stanicích a zastávkách. Kolejové úpravy na trati za účelem zvýšení rychlosti a plynulosti jízdy vlakových souprav si vyžádaly také výstavbu nových nástupišť a centrálních přechodů ve stanicích Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou, Smržovka a Tanvald, na zastávkách v Jablonci nad Nisou, v Jabloneckých Pasekách a v Lučanech nad Nisou. K nim vznikly kromě nových nástupišť a přístřešků pro cestující i přístupové chodníky a rampy včetně veřejného osvětlení. Součástí projektu byla rekonstrukce železničního svršku a spodku, významných úprav doznaly i konstrukce tunelů a plochy skalních zářezů. Stavební práce se týkaly i železničních přejezdů, v některých případech u nich došlo k instalaci nového zabezpečovacího zařízení.

Projekt zlepšil také provozní vlastnosti trati mezi Libercem a Tanvaldem. Po celém úseku byla položena nová kabelizace sdělovací a zabezpečovací technologie. Provoz bude nyní řídit dálkově dispečerské pracoviště v železniční stanici Liberec. Plynulejší dopravu v zimních měsících zajistila instalace elektrického ohřevu výhybek.   

Předmětem druhé stavby bylo odstranění nevyhovujících parametrů Harrachovského tunelu, přilehlých zdí u portálů a skalních výchozů, kde v zimních měsících docházelo k trvalému zalednění, které zužovalo průjezdný průřez trati. Z tohoto důvodu byla v tomto úseku v zimě výrazně snížena traťová rychlost. Dále byla součástí projektu i rekonstrukce přilehlého mostu, tzv. Jizerského viaduktu. Stavbaři osadili nové mostnice a posílili ocelové prvky tak, aby vyhovovaly předpokládanému zvýšení rychlosti na 55 km/h.

V rámci třetí stavby byla zřízena výhybna Harrachov na trati z Liberce přes Tanvald do polské stanice Szklarska Poręba Górna. Modernizace harrachovské dopravny zahrnovala částečnou výměnu železničního svršku a zároveň zlepšení parametrů železničního spodku. Výhybky se samovratnými přestavníky jsou vzhledem k nadmořské výšce 740 m n. m. vybaveny elektrickým ohřevem. Stávající kusou manipulační kolej č. 3 nahradila předjízdná kolej stejného označení, u které stavbaři vybudovali 110 metrů dlouhé vnější nástupiště s atypickým dřevěným přístřeškem pro cestující. Rekonstrukcí prošlo také již existující nástupiště u koleje č. 1 a dále došlo k obnově orientačního systému a úpravám osvětlení. Přístup k vlakům je bezbariérový.

Celkové plánované náklady stavby s názvem Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald činily 773 223 616 Kč bez DPH. Projekt byl navržen na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to až do výše 650 801 236 Kč. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG Rail a.s.

Celkové plánované náklady stavby s názvem Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec – Harrachov činily 108 255 304 Kč bez DPH. Projekt byl navržen na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to až do výše 77 528 854 Kč. Zhotovitelem stavby byly společnosti STRABAG Rail a.s. a PROMINECON CZ a.s.

Celkové plánované náklady stavby s názvem Zřízení výhybny Harrachov činily 34 789 608 Kč bez DPH. Projekt byl navržen na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to až do výše 26 187 447 Kč. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG Rail a.s.

Investorem všech staveb byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant Sdružení Valbek-Prodex
Zhotovitel Viamont DSP a.s. (od 1. 1. 2015 STRABAG Rail a.s.)
Termín zahájení stavby 03/2014
Termín dokončení stavby 10/2015
Celkové náklady stavby 773 223 616 Kč (bez DPH)
Schválený příspěvek EU 650 801 236 Kč

 

Název stavby Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec – Harrachov
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektanti Sdružení firem TOP CON SERVIS s.r.o. a AMBERG Engineering Brno a.s.
Zhotovitel Společnost Harrachovský tunel: Viamont DSP a.s. (od 1. 1. 2015 STRABAG Rail a.s.) a PROMINECON CZ a.s.
Termín zahájení stavby 11/2014
Termín dokončení stavby 12/2015
Celkové náklady stavby 108 255 304 Kč (bez DPH)
Schválený příspěvek EU 77 528 854 Kč

 

Název stavby Zřízení výhybny Harrachov
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant METROPROJEKT Praha a.s.
Zhotovitel STRABAG Rail a.s.
Termín zahájení stavby 09/2015
Termín dokončení stavby 11/2015
Celkové náklady stavby 34 789 608 Kč (bez DPH)
Schválený příspěvek EU 26 187 447 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC