Na trati mezi Lysou a Ústím nad Labem je cestování vlakem rychlejší a bezpečnější

29.09.2016

Třebívlice (okres Litoměřice), 29. září 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry na železniční trati mezi Lysou nad Labem a Ústím nad Labem. Hlavním cílem projektu bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům. Stavba výrazně přispěla ke zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících i ke snížení hlukové zátěže v daném úseku.


 

V rámci projektu došlo na uvedené trati ke kompletní výměně železničního svršku. Na základě výsledků geotechnického průzkumu byla v určitých úsecích provedena sanace železničního spodku. Zajištěny byly také stavební úpravy mostních objektů, dvou železničních přejezdů a výměna dotčených stožárů trakčního vedení.

„Jedním z hlavních přínosů stavebních prací provedených na železniční trati v úseku Litoměřice – Ústí nad Labem-Střekov je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti železniční dopravy. Realizace projektu umožnila v uvedeném úseku plně využít možností stávající infrastruktury, což přináší zkrácení jízdních dob, zlepšení obratů souprav a také přípojných vazeb. To povede k zatraktivnění železniční dopravy pro širokou veřejnost,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské dopravní síti, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dalším pozitivním dopadem projektu je zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti na železničních přejezdech.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 072 Lysá n.L. – Ústí n.L., v úseku Litoměřice – Ústí n.L. Střekov činily 309 535 891 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 228 833 101 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost Chládek a Tintěra a.s.

 

Název stavby Trať 072 Lysá n.L. – Ústí n.L., v úseku Litoměřice – Ústí n.L. Střekov
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Chládek a Tintěra a.s.
Termín zahájení 7/2015
Termín dokončení 7/2016
Celkové náklady stavby 309 535 891 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 228 833 101 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC