Provoz v železniční stanici Lovosice je po rekonstrukci bezpečnější

25.06.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně ukončila rekonstrukci zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Lovosice. Díky této rozsáhlé investici se zvýšila bezpečnost provozu, jízdní komfort a provozní spolehlivost trati. Stavba zároveň přispěla k efektivnější organizaci dopravy a také k navýšení kapacity v daném úseku.


Modernizace zahrnovala vybudování nového staničního zabezpečovacího zařízení ve stanici Lovosice. Projekt navazuje na redukci infrastruktury a úpravu traťového zabezpečovacího zařízení v přilehlých úsecích. Cestující ocení především nový informační a rozhlasový systém na nádraží a pohodlnější přestup na vlaky jedoucí po hlavní trati z Prahy do Děčína bez nutnosti použít podchod pod nástupišti.

Stavbaři v rámci rekonstrukce upravili některé koleje a vyměnili sdělovací zařízení, což přispělo k optimalizaci provozu stanice. Na jednotlivé traťové úseky umístili nové kabelové trasy a v rámci celého projektu zmodernizovali světelná přejezdová zařízení. Jejich úprava napomohla ke zvýšení bezpečnosti a přehlednosti po celé délce staničního obvodu, který měří 3,3 km.

 „Velkým přínosem pro železniční stanici v Lovosicích je zvýšení bezpečnosti v celém jejím obvodu, a to nejen pro cestující, ale i dopravní zaměstnance. Díky úpravám některých kolejí a umístění nového sdělovacího zařízení získalo také toto severočeské město moderní železniční stanici,“ uvedl ředitel Stavební správy západ SŽDC Petr Hofhanzl.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy v transevropské síti TEN-T, bylo v železniční stanici Lovosice dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění vyšší bezpečnosti a lepšího komfortu pro cestující i strojvedoucí.

Investiční akce s názvem Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Lovosice byla výrazně podpořena finančními prostředky z Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Jednalo se o fázovaný projekt, kdy I. fáze byla spolufinancována v rámci OPD 2007–2013 a projekt s názvem Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice - fáze II je spolufinancován v rámci OPD 2014–2020. Celkové plánované náklady II. fáze činí 326 420 393 Kč bez DPH, příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro II. fázi činí až 245 224 047 Kč. Celkové náklady projektu (I. i II. fáze) činí 689 872 010 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek EU z Fondu soudržnosti pro celou stavbu je až do výše 527 845 875 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel AŽD Praha s.r.o.
MONZAS, spol. s.r.o.
Termín zahájení 03/2015
Termín dokončení 11/2017
Celkové investiční náklady 689 872 010 Kč bez DPH
Předpokládaný příspěvek EU 527 845 875 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC