Slavnostní ukončení realizace české části projektu Lubahn

27.11.2013

Liberec, 27. listopadu 2013 – Cestující na přeshraniční vlakové lince z Liberce do Žitavy (Zittau) a Rybniště s odbočkou z Varnsdorfu do Seifhennersdorfu již mohli zaznamenat několik zlepšení, která jim přinesla realizace česko-německého projektu Lubahn. Na českém území zahrnoval rekonstrukci 5. nástupiště ve stanici Liberec a výstavbu nové zastávky Varnsdorf staré nádraží. Hlavním partnerem projektu je saský ZVON (Dopravní svaz Horní Lužice – Dolní Slezsko), dalšími partnery pak SŽDC a Liberecký kraj.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Úpravy v Libereckém a Ústeckém kraji vyšly na 24,3 mil. Kč. Provedla je firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  

Na českém území došlo k úpravě infrastruktury ve dvou železničních stanicích. V Liberci se zrekonstruovalo ostrovní nástupiště č. 5, včetně nástupištního přístřešku. V přilehlých staničních kolejích č. 107 a 111 se opravil železniční svršek, součástí prací byla rovněž sanace železničního spodku, odvodnění tělesa železničního spodku a zastřešení nástupiště a zvýšení únosnosti kleneb stávajících podchodů. Kromě toho se provedly přeložky zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých sítí a zařízení. Zvýšení nástupištní hrany do normové výšky 550 mm nad temenem koleje si vyžádalo úpravu osobního výtahu a prodloužení schodiště na výstupech z podchodů. V rámci stavby se současně zdemoloval nevyužívaný útulek Českých drah na jižním konci nástupiště a odstranily nefunkční služební výtahy.

Stavební práce se odehrávaly také na starém nádraží ve Varnsdorfu, kde byla již 18. října otevřena nová železniční zastávka. Tu tvoří vnější úrovňové nástupiště o délce 45 m s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem přilehlé koleje. V místě nástupiště se zrekonstruoval železniční svršek a spodek a vybudovalo se odvodnění koleje č. 1. Kromě toho došlo ke zrušení stávajícího přejezdu v km 12,141, místo kterého se vybudoval nový železniční přechod v km 12,288 a navazující komunikace pro pěší. Nové nástupiště získalo osvětlení, část drážního prostoru se navíc oplotila.

Na německé straně se v rámci projektu Lubahn provede rekonstrukce 3. nástupiště ve stanici Mittelherwigsdorf, která leží v úseku mezi Žitavou a Varnsdorfem.

 

Název stavby  
Zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Termín zahájení Červenec 2013
Termín ukončení Listopad 2013
Vlastní investice bez DPH (na českém území) 24 325 216 Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Pressemitteilung pdf
Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC