Díky projektu Lubahn se zlepší podmínky pro cestující v Liberci a Varnsdorfu

18.09.2013

Liberec, 18. září 2013 – Atraktivnější přeshraniční spojení v Euroregionu Nisa přinesou investice do drážní infrastruktury v rámci česko-německého projektu Lubahn. Na českém území půjdou na rekonstrukci 5. nástupiště ve stanici Liberec a výstavbu nové zastávky Varnsdorf staré nádraží. Hlavním partnerem projektu je saský ZVON (Dopravní svaz Horní Lužice – Dolní Slezsko), dalšími partnery pak SŽDC a Liberecký kraj.

 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Celkové předpokládané náklady ve výši 2,33 mil. eur (cca 60 mil. Kč) se podařilo výrazně snížit po vysoutěžení všech veřejných zakázek, úpravy na českém území (Liberec, Varnsdorf) tak vyjdou na 24,3 mil. Kč. Provede je firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  

Stavba řeší na českém území úpravy infrastruktury ve dvou železničních stanicích. V Liberci proběhne rekonstrukce ostrovního nástupiště č. 5, včetně nástupištního přístřešku. V přilehlých staničních kolejích č. 107 a 111 se zrekonstruuje železniční svršek, práce dále zahrnují sanaci železničního spodku, odvodnění tělesa železničního spodku a zastřešení nástupiště, zvýšení únosnosti kleneb stávajících podchodů. Kromě toho se provedou přeložky zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých sítí a zařízení. Zvýšení nástupištní hrany si vyžádá úpravu osobního výtahu a prodloužení schodiště na výstupech z podchodů. V rámci stavby dojde také k demolici nevyužívaného útulku Českých drah na jižním konci nástupiště a odstranění nefunkčních služebních výtahů.

Druhým místem je oblast starého nádraží ve Varnsdorfu, kde bude zřízena nová železniční zastávka. V rámci stavby dojde k vybudování vnějšího úrovňového nástupiště o délce 45 m s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem přilehlé koleje. V místě nástupiště se zrekonstruuje železniční svršek a spodek a vybuduje se odvodnění koleje č. 1. Součástí stavby bude též zkrácení koleje č. 2. Kromě toho dojde ke zrušení stávajícího přejezdu v km 12,141, místo kterého se vybuduje nový železniční přechod v km 12,288 a navazující komunikace pro pěší.  Nové nástupiště získá osvětlení, část drážního prostoru se navíc oplotí.

Na německé straně pak projekt Lubahn počítá s rekonstrukcí 3. nástupiště ve stanici Mittelherwigsdorf, která leží v úseku mezi Žitavou (Zittau) a Varnsdorfem.

 

Název stavby  
Zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Termín zahájení Červenec 2013
Termín ukončení Listopad 2013
Vlastní investice bez DPH (na českém území) 24 325 216 Kč
(vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Pressemeldung pdf
Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC