Na první část optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany naváže za několik let další etapa

31.07.2013

Praha, 31. července 2013 – Letos na podzim by se mohla rozběhnout dlouho chystaná modernizace tříkolejného koridorového úseku mezi stanicemi Praha-Běchovice a Úvaly. Kvůli snížené kapacitě této frekventované tratě budou některé vlaky využívat objízdnou trasu přes Lysou nad Labem. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v této souvislosti realizovala investiční akci s názvem Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba. Jejím zhotovitelem byla společnost AŽD Praha. Akce byla výrazně spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie.

 

Cílem stavby bylo především zvýšení kapacity trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, a to nejen pro zmiňované odkloněné vlaky, ale také pro další rozvoj pražské integrované dopravy. V železniční stanici Praha-Horní Počernice v prostoru stávající koleje číslo 4 vyrostlo nové ostrovní nástupiště se dvěma nástupními hranami v normové výšce 550 mm, což spolu s původním nástupištěm umožňuje nástup a výstup ze tří vlaků současně.  Ostrovní nástupiště je přístupné novým podchodem vybaveným výtahem pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Ke zvýšení plynulosti provozu a propustnosti trati pak přispělo zavedení moderního zabezpečovacího zařízení používaného k řízení železniční dopravy. Ve stanici Praha-Vysočany a na odbočce Skály bylo instalováno elektronické stavědlo ESA-11, mezi těmito dopravnami se nyní řídí provoz pomocí obousměrného automatického hradla. V úseku mezi Čelákovice – Mstětice – Praha-Horní Počernice – odbočka Skály se využívá automatické hradlo jednosměrné.

V železniční stanici Praha-Vysočany a na odbočce Skály byl dále zřízen elektrický ohřev na 19 rozhodujících výhybkách. V rámci stavby došlo také k montáži lana zesilovacího vedení z měnírny Balabenka až na zhlaví železniční stanice Praha-Vysočany. Vedení je instalováno na stávajících stožárech trakčního vedení.

Stavba Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba je v rámci Operačního programu Doprava financovaná z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z Fondu soudržnosti EU. Míra spolufinancování EU může dosáhnout 70,35 % ze způsobilých nákladů stavby. V maximální míře může tedy příspěvek činit 151 590 729 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Plánované celkové investiční náklady stavby jsou 228 683 000 Kč.

V současné době se projednává studie proveditelnosti na optimalizaci druhé části stavby mezi stanicemi Praha-Vysočany a Lysá nad Labem. Ta bude mimo jiné zahrnovat komplexní obměnu železničního svršku na tomto více než dvacetikilometrovém úseku. Samotné zahájení stavebních prací se plánuje v horizontu několika let.

 

Základní informace  
Název stavby Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba
Investor Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Zhotovitel AŽD Praha s.r.o.
Projektant SUDOP Praha a.s. 
Celková délka tratě 22,691 km
Výhybky vybavené ohřevem 19 ks
Nově zabezpečené výhybkové jednotky 41 ks
Kamery 2 ks
Demontované koleje 2 485 m
Nově zřízené koleje 2 485 m
Demontované výhybky 13 ks
Vložené výhybky 1 ks
Počet nově budovaných nástupištních hran (délka) 2 (400 m)
Počet nově budovaných mimoúrovňových podchodů (délka)  1 (37 m)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC