Projekt „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba“ úspěšně dokončen

20.11.2012

Praha-Horní Počernice, 20. listopadu 2011 – Další významná etapa modernizace české železnice dokončena. Investorem stavby s názvem „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba“ je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Zhotovitelem stavby byla společnost AŽD Praha. Stavba je výraznou mírou spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie.

 

 

Cílem stavby bylo především zvýšení kapacity trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, která bude po dobu modernizace
1.tranzitního železničního koridoru v úseku Praha-Běchovice – Úvaly sloužit jako objízdná trasa, a pro zvýšení kapacity v rámci rozvoje pražské integrované dopravy. V železniční stanici Praha-Horní Počernice v prostoru stávající koleje číslo 4 vyrostlo nové ostrovní nástupiště se dvěma nástupními hranami s výškou 550 mm, což spolu s původním nástupištěm umožní nástup a výstup ze tří vlaků současně.  Ostrovní nástupiště je přístupné novým podchodem vybaveným výtahem pro osoby se sníženou pohyblivostí. Instalací moderního technologického zabezpečovacího zařízení k řízení železniční dopravy došlo ke zvýšení plynulosti provozu a propustnosti trati.

Hlavními přínosy stavby jsou podchod s ostrovním nástupištěm v Praze-Horních Počernicích a obousměrné automatické hradlo v úseku Praha Vysočany – Skály. V železniční stanici Praha-Vysočany a na odbočce Skály bylo instalováno elektronické stavědlo ESA-11, v úseku odbočka Skály – železniční stanice Vysočany obousměrné automatické hradlo, v úseku mezi stanicemi Čelákovice – Mstětice – Praha-Horní Počernice – odbočka Skály automatické hradlo jednosměrné. V železničních stanicích Čelákovice, Mstětice a Praha-Horní Počernice zůstává původní elektromechanické zabezpečovací zařízení.

V železniční stanici Praha-Vysočany a na odbočce Skály byl zřízen elektrický ohřev na 19 rozhodujících výhybkách. V rámci stavby došlo také k montáži lana zesilovacího vedení z měnírny Balabenka až na zhlaví železniční stanice Praha-Vysočany. Vedení je instalováno na stávajících stožárech trakčního vedení. Stavba vytvořila podmínky pro další zlepšení drážní dopravy a posílení její konkurenceschopnosti vůči silniční dopravě, což má jednoznačně pozitivní dopad na životní prostředí.

Stavba „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba“ je v rámci Operačního programu Doprava financovaná
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z Fondu soudržnosti EU. Míra spolufinancování EU může dosáhnout 70,35 % ze způsobilých nákladů stavby. V maximální míře může tedy příspěvek činit 151 590 729 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Plánované celkové investiční náklady stavby jsou 228 683 000 Kč.

 

Základní informace  
Název stavby Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba
Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel AŽD Praha s.r.o.
Projektant SUDOP Praha a.s.
Celková délka tratě 22,691 km
Počet dopraven s upravovaným SZZ pro navázání TZZ 3
Mezistaniční úseky s jednosměrným TZZ 2
Mezistaniční úseky s banalizovaným TZZ 3
Výhybky vybavené ohřevem 19 ks
Nově zabezpečené výhybkové jednotky 41 ks
Kabelizace 22,691 km
Telefonní zapojovače 2 ks
Elektrická zabezpečovací signalizace 2 ks
ASHS (automatický samozhášecí systém) 2 ks
Kamery 2 ks
SDH (synchronní digitální hiearchie) 1 ks
Demontované koleje 2 485 m
Nově zřízené koleje 1 153 m
Demontované výhybky 13 ks
Vložené výhybky 1 ks
Délka odvodnění (pouze v žst. Praha Horní Počernice) 475 m
Počet nově budovaných nástupištních hran (délka) 2 (400 m)
Počet nově budovaných mimoúrovňových podchodů (délka) 1 (37 m)
Počet nově budovaných návěstních lávek 4 ks

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC