Slavnostní zahájení stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha - Vysočany, 1. stavba“

20.09.2011

Hlavním přínosem stavby je zvýšení kapacity trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, která bude v době modernizace koridorového úseku Běchovice – Úvaly sloužit jako objízdná trasa. Dalším přínosem je zvýšení kapacity trati v rámci pražské integrované dopravy. Hlavní přínos stavby pro cestující veřejnost vysvětluje Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením SŽDC:
„V železniční stanici Praha Horní Počernice vzniknou v prostoru stávající koleje číslo 4 nová ostrovní nástupiště se dvěma nástupními hranami o délce 200 m. Nástupiště bude přístupné novým podchodem pro cestující. Tento podchod bude vybaven výtahem pro vytvoření bezbariérového přístupu občanům se sníženou pohyblivostí. Bude zvýšena bezpečnost železniční dopravy použitím moderního technologického zabezpečovacího zařízení k řízení železniční dopravy.“

 

 

V roce 2011 je realizována výstavba 1. části podchodu v železniční stanici Horní Počernice (strana odlehlá od výpravní budovy), probíhá výstavba ostrovního nástupiště v Horní Počernice včetně nutných prací na železničním spodku, výstavba zesilovacího vedení pro trakci mezi železniční stanicí Praha Vysočany a odbočkou Balabenka.

V roce 2012 bude dokončen podchod a ostrovní nástupiště v Horních Počernicích. Budou provedeny kolejové úpravy v železniční stanici Vysočany, dojde ke zrušení několika dnes již nepotřebných kolejí a souvisejících výhybek. „Stěžejní akcí bude výstavba staničního zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Vysočany. Bude zde instalováno elektronické stavědlo ESA-11
z produkce společnosti AŽD Praha, traťové zabezpečovací zařízení, v úseku odbočka Skály – železniční stanice Vysočany se bude jednat o obousměrné automatické hradlo, v úseku mezi stanicemi Čelákovice - Mstětice - Horní Počernice – odbočka Skály bude automatické hradlo jednosměrné.

V železničních stanicích Čelákovice, Mstětice a Praha Horní Počernice zůstane stávající elektromechanické zabezpečovací zařízení. V dopravnách odbočka Skály a železniční stanice Praha Vysočany dojde k vybudování nového staničního zabezpečovacího zařízení 3. nejmodernější kategorie v systému elektronického stavědla.

„V mezistaničních úsecích Čelákovice - Mstětice - Praha Horní Počernice bude vybudováno traťové zabezpečovací zařízení (jednosměrné automatické hradlo s hradlem na trati), v úsecích Praha Horní Počernice - odbočka Skály, odbočka Skály - Praha Satalice a odbočka Skály - Praha Vysočany obousměrné automatické hradlo,“ popisuje optimalizaci generální ředitel AŽD Praha Ing. Zdeněk Chrdle. Do stávajících kabelových tras budou přiloženy nové kabely pro zabezpečovací i sdělovací zařízení. Pro sdělovací technologie bude kromě kabelizace zřízena i nová technologie. V technologických místnostech železniční stanice Praha Vysočany a odbočka Skály bude zřízena elektrická zabezpečovací signalizace, v odbočce Skály navíc jednoduchý kamerový systém. Zároveň dojde i k úpravě telefonních zapojovačů. V rámci stavby se rovněž budou realizovat 4 návěstní lávky v úseku odbočka Skály - Praha Vysočany. V železniční stanici Praha Vysočany a odbočka Skály bude zřízen elektrický ohřev na
19 rozhodujících výhybkách.

V rámci stavby dojde i k realizaci montáže lana zesilovacího vedení z měnírny Balabenka až na zhlaví železniční stanice Praha Vysočany. Vedení bude zřízeno na stávajících stožárech trakčního vedení a bude realizováno formou zavěšení podle typových konstrukčních sestav. Stavba nemá přímý vliv na životní prostředí. Vytváří však podmínky pro další zlepšení drážní dopravy
a posílení její konkurenceschopnosti vůči silniční dopravě, což má jednoznačně pozitivní dopad na životní prostředí. Stavba byla zahájena 18. července tohoto roku a její ukončení je naplánováno na září 2012. Zhotovitelem stavby je společnost AŽD Praha, s.r.o., projekt vyhotovila společnost SUDOP Praha, a.s.

Stavba „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba“ je v rámci Operačního programu Doprava financovaná
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z Fondu soudržnosti EU. Míra spolufinancování EU může maximálně dosahovat 70,35% ze způsobilých nákladů stavby. V maximální míře může tedy příspěvek činit 151 590 729 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Plánované celkové investiční náklady stavby jsou 228 683 000 Kč.

Parametry trati

 

Celková délka tratě

22,691 km

Počet dopraven s upravovaným SZZ pro navázání TZZ

3 ŽST

Počet mezistaničních úseků s jednosměrným TZZ

2 TZZ

Počet mezistaničních úseků s banalizovaným TZZ

3 TZZ

Počet výhybek vybavených ohřevem

19 ks

Počet nově zabezpečených výhybkových jednotek

41 ks

Délka kabelizace

22,691 km

Telefonní zapojovače

2 ks

Elektrická zabezpečovací signalizace

2 ks

ASHS

2 ks

Kamery

2 ks

SDH

1 ks

Délka demontovaných kolejí

2 485 m

Délka nově zřízených kolejí

1 153 m

Počet demontovaných výhybek

13 ks

Počet vložených výhybek

1 ks

Délka odvodnění (pouze v ŽST Praha Horní Počernice)

475 m

Počet nově budovaných nástupištních hran a jejich délka

2 (400 m)

Počet nově budovaných mimoúrovňových podchodů a jejich délka

1 (37 m)

Počet nově budovaných návěstních lávek

4 ks


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení doc

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC