Evropské peníze půjdou na investice do desítek železničních tratí

26.03.2013

Praha, 26. března 2013 – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) po vzájemné dohodě s Ministerstvem dopravy zahajuje přípravu nových akcí, které umožní dočerpat finanční prostředky z EU alokované v jejím Operačním programu Doprava.

 

 

Společným znakem vybraných projektů byla zejména jednoduchá příprava a možnost jejich realizace v krátkém termínu. Investované peníze přinesou na jedné straně vyšší bezpečnost na železničních přejezdech, na straně druhé umožní revitalizace vybraných tratí, jejichž cílem je zvýšení traťové rychlosti a tomu odpovídající zkrácení jízdních dob.

Na evropsky významných tratích, které patří do mezinárodní sítě tratí TEN-T, například na úsecích z Ústí nad Labem přes Chomutov a Karlovy Vary do Chebu nebo z Ostravy přes Havířov do Českého Těšína, se vedle zrychlení vlaků bude klást důraz také na rekonstrukce napájecích stanic. Na silně zatížených tratích se vybudují odbočky, které zkrátí mezistaniční úseky přibližně na polovinu, což umožní snížit zpoždění vlaků při výlukách či mimořádnostech. V případě dalších tratí (například Liberec – Česká Lípa nebo Hanušovice – Jeseník) dojde rovněž k modernizaci zabezpečovacích zařízení.

„S pomocí nových projektů se nám podaří vyčerpat všechny peníze z OPD v požadovaném termínu, tedy do konce roku 2015,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Kolář. Jak dodává, v případě tratí zařazených do sítě TEN-T zbývá vyčerpat 15,2 miliardy korun, u tratí národního významu pak 6 miliard korun. Významná část finančních prostředků půjde právě na zmiňované projekty.

„Prostředky z EU přinesou lepší služby jak dopravcům, tak cestujícím. Například mezi Okříškami a Náměští nad Oslavou na Třebíčsku pojedou rychlíky a osobní vlaky namísto šedesátky většinou
80 až 100 km/h,“
uvádí jeden z příkladů náměstek pro modernizaci dráhy SŽDC Petr Šlegr a pokračuje: „Cílem většiny akcí bude plně využít možnosti, které naši předkové trasováním tratí vytvořili.“

 

 

Seznam dotčených tratí a rámcový popis obsahu staveb naleznete v souborech ke stažení. Konkrétní náplň akcí je však orientační, může být předmětem změn zejména na základě posouzení ekonomické efektivity.


Soubory ke stažení

Mapa tratí zařazených do projektu pdf
Seznam dotčených tratí a rámcový popis obsahu staveb xlsx
Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC