Stavbaři dokončili modernizaci železniční stanice Český Těšín

15.12.2016

Český Těšín, 15. prosince 2016 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila celkovou rekonstrukci stanice Český Těšín. Investice v hodnotě přes jednu miliardu korun navázala na dříve dokončenou optimalizaci trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, jejíž je druhou částí. 

Uzlová stanice Český Těšín je součástí III. tranzitního železničního koridoru Cheb – Praha – Ostrava – státní hranice se SR. Modernizace koridorových tratí SŽDC je z hlediska mezinárodního prvořadá. Jejím cílem je především zajistit úpravami traťových úseků rychlost do 120 km/h pro vlaky nákladní dopravy a do 160 km/h pro vlaky osobní dopravy.

Zmíněné zadání naplnil i tento projekt, jeho výsledkem je zvýšení rychlosti přepravy (ve stanici 140 km/h), bezpečnosti a jízdního komfortu cestujících a současně i zefektivnění nákladní železniční dopravy,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Zhotovitel stavby – sdružení firem Subterra a.s. (vedoucí účastník) a Metrostav a.s. (účastník) – provedl rekonstrukci 3 km dlouhého úseku železniční trati tvořeného především staničními kolejemi uzlu Český Těšín. Stavební práce zahrnovaly rekonstrukci železničního svršku a spodku, kompletní rekonstrukci čtyř nástupišť včetně zastřešení, osvětlení a nového informačního systému. Všechna nástupiště jsou v normové výšce 550 milimetrů nad temenem kolejnice. Ve stanici byl instalován kamerový systém pro usnadnění řízení železniční dopravy. Při rekonstrukci podchodu pro cestující byl zajištěn bezbariérový přístup na nástupiště třemi výtahy.

Důležitou součástí projektu byly protihlukové úpravy trati s výstavbou 1,6 km protihlukových bariér. Dále byla nezbytná rekonstrukce souvisejících mostních objektů, propustků a zřízení ocelových konstrukcí návěstních lávek a krakorců. Předmětem díla byla i novostavba nové technologické budovy a objektu trakční měnírny. Rekonstrukcí prošlo rovněž trakční vedení, byly provedeny přeložky a úpravy kabelových vedení a osvětlení.

K bezproblémovému provozu i v zimním období přispěje elektrický ohřev výhybek. Moderní zabezpečovací zařízení získal nejen důležitý železniční uzel, ale také navazující traťové úseky do Louk nad Olší a do Albrechtic u Českého Těšína. V budoucnu se počítá s jeho napojením na dálkové ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově. V neposlední řadě bylo instalováno nové sdělovací zařízení a silnoproudá technologie.

„Společnost Subterra na trati mezi Českým Těšínem a hranicí se Slovenskem dnes ukončuje již třetí stavbu. Doufám, že v tomto kraji nebude poslední,“ vyjádřil přání Miroslav Kadlec, ředitel divize 3., společnosti Subterra. Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín činily 1 325 077 676 Kč bez DPH. Investorem byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 982 290 617 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín,
2. část – žst. Český Těšín
Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zhotovitel sdružení firem Subterra a.s. (vedoucí účastník) a
Metrostav a.s. (účastník sdružení)
Začátek a konec hlavních staveb. prací km 317,089 - km 320,326
Rychlost pro klasické soupravy 70–120 km/h
Rychlost pro naklápěcí soupravy 70–150 km/h
Protihlukové stěny 1 651 m
Termín zahájení 01/2014
Termín dokončení 11/2016
Celkové náklady stavby 1 325 077 676 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 982 290 617 Kč

 

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC