Modernizace přejezdů na Frýdecko-Místecku zahájena

09.10.2014

Ostravice (okres Frýdek-Místek), 8. října 2014 – Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila modernizaci patnácti železničních přejezdů na trati mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Ostravicí. Projekt za necelých 180 milionů korun zvýší bezpečnost drážní dopravy v tomto úseku a přispěje i k vyššímu komfortu pro cestující. Hotovo by mělo být již v únoru příštího roku.

 

 

 

Projekt vychází z priorit Operačního programu Doprava, který si klade za cíl zkvalitnit železniční dopravu mimo transevropskou dopravní síť. Jeho smyslem je především zvýšit bezpečnost přejezdů a spolehlivost zařízení, snížit vliv lidského faktoru a centralizovat zabezpečovací zařízení. Dalším přínosem je také zvýšení plynulosti železničního a silničního provozu v úseku.

 „Našim prvořadým cílem na trati mezi Frýdlantem a Ostravicí je proto zvýšení bezpečnosti cestujících. Díky projektu bude možné navíc navýšit traťovou rychlost na 80 km/h a rychlost pro přejíždějící silniční vozidla na 50 km/h,“ představil detaily generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Projekt spočívá ve výstavbě a rekonstrukci patnácti světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení na úrovňových kříženích regionální trati mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Ostravicí se silničními komunikacemi různých kategorií. Součástí projektu je také obnova přejezdových vozovek a úprava příslušného železničního svršku a spodku.

"Na přejezdech bude instalováno české přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-RE s tím, že funkčnost všech přejezdů bude dálkově kontrolována z jediného místa, konkrétně ze stanice Frýdlant nad Ostravicí," popsal technické detaily generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Stavba s názvem Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. - Ostravice bude stát  179 578 611 Kč. Výstavbu spolufinancuje Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to ve výši až 126 687 858 Kč, což činí 85 % ze způsobilých nákladů stavby. Zbývající finanční prostředky z národních zdrojů poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Dokončení prací je plánováno na únor příštího roku.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) každým rokem investuje do zvýšení bezpečnosti na přejezdech stovky milionů korun. V současnosti se podařilo vyčlenit na jejich modernizaci dvě miliardy korun, které k nám putují z Evropské unie. Za tyto prostředky z Operačního programu Doprava se do konce roku 2015 kompletně zmodernizuje zhruba 400 přejezdů po celém území České republiky. Již koncem loňského roku proběhl pilotní projekt nazvaný Přejezdy v úseku Rumburk – Dolní Poustevna.

SŽDC v České republice spravuje 8 041 železničních přejezdů. Snahou SŽDC je a vždy bude zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. Tato snaha se soustředí kromě investic do technického zajištění přejezdů také na jejich další úpravy. V rámci velkých investičních akcí na hlavních tratích se proto namísto úrovňových železničních přejezdů budují nová a nejvíce bezpečná mimoúrovňová křížení.

„Je potřeba si uvědomit, že ani sebelepší zabezpečení není nic platné, pokud chodci a řidiči nedodržují platné zákony a základní pravidla bezpečnosti. Stavební opatření proto musí jít ruku v ruce společně s prevencí a přiměřenou represí, která pomůže napravit leckdy bezohledné a protiprávní chování těch, kdo nerespektují platná pravidla a zákony. Je alarmujícím faktem, že 99 % nehod na železničních přejezdech zaviní řidiči projíždějících automobilů,“ uvedl na závěr šéf SŽDC Surý.

 

Název stavby Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. – Ostravice
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel a projektant AŽD Praha s.r.o.
Počet modernizovaných přejezdů 15
Traťová rychlost 80 km/h
Termín zahájení 07/2014
Termín dokončení 02/2015           
Celkové náklady stavby (bez DPH) 179 578 611 Kč
Schválený příspěvek EU 126 687 858 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC