Na třech železničních tratích na Liberecku došlo ke zkrácení jízdních dob a zvýšení bezpečnosti a komfortu cestování

24.05.2016

Liberec, 24. května 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry na celkem třech železničních tratích v okolí Liberce. Hlavním cílem těchto projektů bylo jejich uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.

 

 

Realizovány byly tyto projekty:

Trať 030 Jaroměř – Liberec v úseku Stará Paka – Malá Skála
Trať 030 Jaroměř – Liberec v úseku Turnov – Liberec
Trať 036 Liberec – Tanvald

V rámci projektů byly na uvedených tratích provedeny úpravy železničního svršku a spodku, nástupišť, mostních objektů, propustků, železničních přejezdů a zdí. Byla zajištěna i úprava elektrického ohřevu výhybek, což přispěje k vyšší bezpečnosti a funkčnosti provozu zvláště v zimním období. Součástí staveb byla i obnova vybraných rozvodů a prvků zabezpečovacího zařízení.

„Jedním z hlavních přínosů provedených stavebních prací je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti na uvedených tratích. Realizace projektů umožnila na zmíněných úsecích plně využít možností stávající infrastruktury, což přináší zkrácení jízdních dob, zlepšení obratů souprav a zlepšení přípojných vazeb. To povede k zatraktivnění železniční dopravy pro širokou veřejnost,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Všechny uvedené projekty výrazně přispějí ke zvýšení dopravní dostupnosti, snížení provozních nákladů a zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dalším pozitivním dopadem bude zvýšení bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 030 Jaroměř – Liberec v úseku Stará Paka – Malá Skála činily 560 440 328 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 436 341 997 Kč. Zhotoviteli stavby byly společnosti EUROVIA CS, a.s. a GJW Praha spol. s r.o.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 030 Jaroměř – Liberec v úseku Turnov – Liberec činily 570 691 870 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 437 599 900 Kč. Zhotoviteli stavby byly společnosti EUROVIA CS, a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 036 Liberec – Tanvald činily 363 938 874 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 276 226 649 Kč. Zhotovitelem stavby byla společnost Chládek a Tintěra, a.s.

Národní financování všech uvedených projektů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Trať 030 Jaroměř – Liberec v úseku Stará Paka – Malá Skála
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé EUROVIA CS, a.s.
GJW Praha spol. s r.o.
Termín zahájení 7/2015
Termín dokončení 12/2015
Celkové náklady stavby 560 440 328 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 436 341 997 Kč

 

Název stavby Trať 030 Jaroměř – Liberec v úseku Turnov – Liberec
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé EUROVIA CS, a.s.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Termín zahájení 7/2015
Termín dokončení 2/2016
Celkové náklady stavby 570 691 870 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 437 599 900 Kč

 

Název stavby Trať 036 Liberec – Tanvald
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Chládek a Tintěra, a.s.
Termín zahájení 4/2015
Termín dokončení 1/2016
Celkové náklady stavby 363 938 874 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 276 226 649 Kč

 

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC