Na železničních přejezdech mezi Trutnovem a Teplicemi nad Metují se zvýší bezpečnost

11.12.2015

11. prosince 2015 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně zahájila modernizaci železničních přejezdů na trati mezi Trutnovem a Teplicemi nad Metují. Největším přínosem projektu je zvýšení bezpečnosti drážní dopravy v tomto úseku, plynulosti železničního a silničního provozu a zajištění vyššího komfortu pro cestující.

 

 

„Bezpečnost na železnici je dlouhodobě nejen v rámci modernizace tratí naší prioritní oblastí. Z provozního hlediska zůstávají i nadále nejrizikovějšími místy křížení se silničními komunikacemi. Právě proto věřím, že významná rekonstrukce přejezdů mezi Trutnovem a Teplicemi nad Metují pomůže tento stav zlepšit,“ prohlásil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Předmětem projektu je rekonstrukce 14 železničních přejezdů spočívající ve výstavbě světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZS) na úrovňových kříženích regionální dráhy Trutnov střed – Teplice nad Metují se silničními komunikacemi různých úrovní. Součástí stavebních prací je i úprava přejezdových vozovek, instalace napájení pro příslušné přejezdové zařízení a výměna železničního svršku a spodku.

Projekt vychází z priorit Operačního programu Doprava, který si klade za cíl zkvalitnit železniční dopravu mimo transevropskou dopravní síť. Jeho smyslem je především zvýšit bezpečnost přejezdů a spolehlivost zařízení, snížit vliv lidského faktoru a centralizovat zabezpečovací zařízení.

Zhotovitelem stavby s názvem Železniční přejezdy na trati Trutnov – Teplice n. M. je společnost AŽD Praha. Celkové plámované náklady činí 115 767 894 Kč bez DPH. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do výše 88 001 934 Kč. Národní financování projektu zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Železniční přejezdy na trati Trutnov - Teplice n. M.
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant Signal Projekt s.r.o.
Zhotovitel AŽD Praha s.r.o.
Začátek a konec stavby km 140,587 – km 150,540
Termín zahájení 09/2015
Termín dokončení 04/2016
Celkové náklady stavby 115 767 894 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 88 001 934 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC