SŽDC neustále zvyšuje bezpečnost provozu na kolejích

06.02.2013

Praha – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zvyšuje průběžně zabezpečení českých tratí. Nad rámec požadavků platné legislativy i evropských standardů instaluje na železniční infrastruktuře moderní zabezpečovací zařízení. Ta zvyšují účinnost již tak vysoce funkčních preventivních opatření pro případy mimořádných událostí.

„Bezpečnost cestujících vždy byla, je a bude pro SŽDC nejvyšší prioritou,“ zdůraznil generální ředitel Jiří Kolář. „Veškerá zabezpečovací zařízení na železnici proto samozřejmě splňují nejen všechna tuzemská, ale i mezinárodní kritéria a standardy,“ dodal. Přesto SŽDC i nadále zvyšuje úroveň bezpečnosti provozu.

V rámci probíhajících investičních akcí instaluje například moderní systémy pro prevenci „projetí návěstidla s návěstí Stůj“ a to i přes fakt, že v této oblasti naráží na limity systémových vlastností národního vlakového zabezpečovače i dostupných technických prostředků pro řešení této problematiky.

Správce české železniční infrastruktury například již minulosti přistoupil k instalaci jednotného evropského vlakového zabezpečovacího zařízení – ERTMS/ETCS na vybraných úsecích tratí. V současnosti probíhá například stavba „ETCS – I. koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“ s předpokládaným termínem dokončení 12/2014. Dále je připravována stavba „ETCS – I. koridor úsek státní hranice Německo – Dolní Žleb – Praha – Libeň – Kolín“ s předpokládaným termínem dokončení 12/2017.

Při výstavbě ETCS postupujeme v souladu s národním implementačním plánem, který je schválen Ministerstvem dopravy a v letošním roce probíhá jeho aktualizace,“ popsal průběh instalací generální ředitel Kolář. „Pro výstavbu ETCS je nutné především stavby koncipovat liniově a s ohledem na schopnost zabezpečovacího zařízení poskytovat informace nutné pro činnost systému. Maximální přínosy v oblasti bezpečnosti však lze zajistit pouze při plném vybavení hnacích vozidel všech dopravců mobilní částí zařízení,“ upozornil na náročnost instalace šéf SŽDC.

Druhou důležitou preventivní aktivitou je postupné zavádění systému „Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla – VNPN“. Jde o funkcionalitu elektronických stavědel, která dokáže zmírnit následky případného projetí návěstidla s návěstí Stůj. V současnosti je tento systém nasazen v několika železničních stanicích, kde jsou pro sledování volnosti kolejových úseků použity počítače náprav.

V případě vyhodnocení projetí návěstidla s návěstí Stůj je o této skutečnosti neprodleně informován obsluhující zaměstnanec (výpravčí/dispečer) a pokud jízda vlaku pokračuje, je automaticky generován povel pro zastavení vlaků (generální stop) v síti traťového rádiového systému – TRS,“ popsal systém fungování Jiří Kolář. „V průběhu roku 2013 budou všechna nová elektronická stavědla s počítači náprav vybavována právě touto funkcionalitou VNPN,“ uzavírá tuto problematiku ředitel SŽDC.

Česká republika je v úrovni zabezpečení svých hlavních železničních tratí na evropské úrovni. Snese tedy bez problémů srovnání se všemi okolními státy. I přes veškerou snahu o zavádění moderních technologií, zůstane vždy velký díl zodpovědnosti za bezpečí cestujících vždy na provozních zaměstnancích. I ti proto procházejí složitým systémem výběru, průběžných školení, zdokonalování
a kontrol tak, aby byla v každém okamžiku zaručena bezpečnost cestujících na železnici.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC