Chebské nádraží získá bezbariérový přístup na nástupiště

03.05.2018

Poklepem na kolejnici byla dnes slavnostně zahájena modernizace stanice Cheb, která je nejvýznamnějším železničním uzlem v celém Karlovarském kraji. Investorem stavby s předpokládanými celkovými náklady přesahujícími půl miliardy korun je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), její realizaci provede společnost STRABAG Rail.
 

 

„Největším přínosem pro cestující v tomto frekventovaném železničním uzlu bude vybudování výtahů, díky kterým se dostanou bezbariérově na všechna nástupiště. Jejich nástupní hrana v normové výšce 550 mm nad kolejí umožní pohodlný výstup a nástup do vlaků. Všechna nástupiště budou v celé délce vybavena vodicími liniemi pro nevidomé a bezpečnostními a signálními pásy. Rekonstrukcí projde také jejich zastřešení a stávající podchod,“ popisuje generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Projekt dále zahrnuje práce na železničním spodku a svršku, jejichž součástí bude mimo jiné i vložení nových výhybek, které navíc získají elektrický ohřev. Rychlost vlaků projíždějících osobním nádražím se následně zvýší z 60 na 80 km/h.

Stavba přinese výrazné zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení kultury cestování. Informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a vyšší spolehlivosti provozu budou mít za důsledek zatraktivnění osobní železniční dopravy a následné zvýšení počtu cestujících a tržeb.

Stavba s názvem Modernizace ŽST Cheb je spolufinancovaná Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celková výše plánovaných nákladů na projekt dosahuje 516 895 367 Kč bez DPH. Míra podpory EU je 83,49 % ze způsobilých nákladů. Výše dotace činí maximálně 15 351 564 €, tedy zhruba 388 931 873 Kč [1]. Financování z národních zdrojů zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Modernizace ŽST Cheb
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP PRAHA, a.s.
Zhotovitel STRABAG Rail a.s.
Termín zahájení 11/2017
Termín dokončení 09/2019
Celkové náklady stavby 516 895 367 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 388 931 873 Kč

Poznámka:
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

[1] Přepočteno kurzem 25,335 CZK/1 EUR podle ECB euro reference exchange ze dne 10. 4. 2018


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC