Cestování vlakem mezi Mostem a Chomutovem je rychlejší a bezpečnější

10.05.2016

Most, 10. května 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry železniční tratě z Ústí nad Labem do Klášterce nad Ohří v úseku mezi Mostem a Chomutovem. Hlavním cílem projektu bylo uvedení zmíněného traťového úseku do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.
 

 

Součástí stavby byly úpravy železničních stanic Třebušice, Kyjice a částečně i Mostu. Stavbaři v předmětném úseku upravili železniční svršek a spodek, mostní objekty a dílčí prvky trakčního vedení. V návaznosti na výměnu.

Přínosem provedených úprav v traťovém kolejového svršku byla řešena i úprava elektrického ohřevu výhybek, což přispěje k zajištění bezpečnosti a funkčnosti provozu zvláště v zimním období. Obnovou prošlo také staniční a traťové zabezpečovací zařízeníúseku Most – Chomutov je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti na trati. Díky realizaci projektu došlo také ke snížení propadu rychlosti v uvedeném úseku, což ocení zejména cestující,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské dopravní síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 130 Ústí n. L. – Klášterec n. O., úsek Most - Chomutov činily 911 494 569 Kč bez DPH. Investorem byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 434 992 353 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG Rail a.s.
 

Název stavby Trať 130 Ústí n. L. – Klášterec n. O.,
úsek Most - Chomutov
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel STRABAG Rail a.s.
Termín zahájení stavby 7/2015
Termín dokončení 1/2016
Celkové náklady stavby 911 494 569  Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 434 992 353 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC