SŽDC opravila most přes Ohři na trati Chomutov – Cheb

18.03.2015

Vojkovice nad Ohří, 18. března 2015 – Správa železniční dopravní cesty dokončila komplexní rekonstrukci železničního mostu u Ostrova na Karlovarsku na trati Chomutov – Cheb. Slavnostní ukončení výstavby se uskutečnilo dnes v železniční stanici Vojkovice nad Ohří. Cílem stavby bylo zachovat provoz dvoukolejné trati při požadované třídě zatížení, prostorové průchodnosti a traťové rychlosti.

 

 

„Efekt této stavby se projeví nejen na provozních úsporách. Zvýší se také bezpečnost přepravy a vlaky budou moci v tomto úseku přejíždět přes Ohři vyšší rychlostí než dosud. Výsledkem tedy bude i zvýšení komfortu pro cestující,“ prohlásil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Projekt se týkal nosné konstrukce pod druhou kolejí a částečně také spodní stavby, díky jejíž přestavbě bude most schopen bezpečně přenášet zvýšené zatížení dopravy. Spodní stavba byla zároveň tvarově přizpůsobena nové konstrukci.

Stavbaři v rámci výstavby demontovali původní most a nahradili jej novou svařovanou konstrukcí o třech polích s délkou 100 metrů. Opěry a pilíře mostu zesílili tryskovou injektáží. Na rekonstruovaném mostě následně zřídili uzavřené kolejové lože. Součástí projektu byla také výměna železničního svršku na mostě a nejbližším předmostí a rekonstrukce geometrické polohy koleje (směrové a výškové vyrovnání koleje, úprava převýšení a přechodnice).

Projekt vychází z globálního cíle prioritní osy 1 OPD zlepšit železniční dopravu na transevropské dopravní síti. Dvoukolejná elektrifikovaná trať Chomutov – Cheb je významnou komunikací železniční sítě České republiky. Je součástí železniční tratě spojující Ústí nad Labem s Chebem.

Celkové náklady projektu s názvem Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov – Cheb  
činí 72 622 952 Kč bez DPH, investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to ve výši 49 727 517 Kč. Národní financování projektu bylo zajištěno prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby bylo sdružení dodavatelů pod vedením společnosti Strabag.

 

Název stavby Rekonstrukce mostu v km 160,319
trati Chomutov – Cheb
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant TOP CON SERVIS s.r.o.
Zhotovitel STRABAG Rail a.s. (vedoucí účastník sdružení), Bilfinger MCE Slaný s.r.o., BETVAR a.s.
Začátek a konec stavby km 160,165 – km 160,808
Druh nosné konstrukce spojitá trámová plnostěnná ocelová konstrukce s ortotropní mostovkou tvořící žlab kolejového lože
Popis spodní stavby původní opěry i pilíře upraveny novými železobetonovými úložnými prahy
Počet mostních otvorů 4 (včetně klenbového otvoru, kde byla provedena pouze sanace zdiva)
Délka přemostění
(mezi líci opěr)
100,4 m
Stavební výška mostu 2,85 m
Šířka mostu 5,9 m
Traťová rychlost 75 km/h
Termín zahájení 2/2014
Termín dokončení 1/2015
Celkové náklady stavby 72 622 952 Kč
Schválený příspěvek EU 49 727 517 Kč

 

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC